Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

GOD KONTANTSTRØM: På sikt kan eiendommen utvikles til blant annet boliger med svært gode bokvaliteter. I mellomtiden gir den god kontantstrøm.

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Miliarium Bolig har inngått et 50/50 partnerskap med eiendomsinvestor Frode Hølleland om et 40 dekar stort område.

Tore Årdal

mandag 15. april 2019 21:58 (Oppdatert 28. juni 2019 9:55 )

I mars skrev Estate Nyheter Vest-Norge at brødrene Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen satser stort i Bergen gjennom selskapet Miliarium Bolig. Dette selskapet har blant annet sikret seg et tomteområde på 9,5 dekar rundt det som i dag er en byggeplass for Kristianborg bybanestopp. Der er planen å oppføre opptil 200-250 boliger i ulike størrelser.

Nå har Miliarium Bolig inngått et 50/50 partnerskap med Frode Hølleland i Hølleland Holding om Storaneset 12 og 32. Eiendommene ligger ved Arnavågen, ca. 1 kilometer fra togstasjonen i Arna, og har et samlet tomteområde på ca. 40 dekar. I tillegg kommer en bebyggelse på 22 000 kvadratmeter.

Nesten fullt utleid

– Dette er eiendommer som har hatt stor interesse fra leietakere, og nå er nesten fullt utleid med leietakere som Økogrossisten, Bergen kommune og Bioretur. Jeg er glad for å kunne inngå samarbeid med en så profesjonell og fremoverlent aktør som Miliarium Bolig, og jeg er trygg på at vi vil utfylle hverandre godt, sier Frode Hølleland i Hølleland Holding.

Sammen skal partene optimalisere utleie, drift og forvaltning av eiendommene. På lengre sikt ser de en spennende transformasjonsmulighet på Storaneset – aktualisert gjennom arbeidet med ny kommuneplans arealdel.

Kort reisetid til sentrum

I Byrådets saksfremstilling heter det blant annet: «Byrådet vil her understreke betydningen for Arna av utbyggingen av jernbanen med kort reisetid til Bergen sentrum og planlagt utbedring av Ringveg Øst og E16 til Voss[…] For å følge opp dette perspektivet foreslås at Storaneset omfattes av en Hensynssone for Omforming på plankart 2 og i bestemmelser.»

Byrådet påpeker også at området har gode kvaliteter for boligformål og god lokalisering til servicetilbud […] Byrådet viser her til et stort potensial for boliger på Storaneset, slik det fremgår av flere mulighetsstudier for området.

– En transformasjon av Storaneset vil kunne gi grunnlag for å ivareta kvaliteter i strandsone og Arnavågen, heter det i saksfremstillingen.

Langsiktig investering

Foruten kommuneplanens arealdel er det et pågående arbeid med offentlig regulering av Arna sentrum, og Statens vegvesen regulerer ny gang- og sykkelvei forbi eiendommene. Nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen vil gi avganger fra Arna stasjon hvert 15. minutt.

– Vi har sett at det er stort fokus i pågående offentlig planlegging for Arna. Dette er for oss en langsiktig investering i et område med stort potensial, i tråd med vår satsing i Bergen. Det er god kontantstrøm fra eiendommene, og beliggenheten er attraktiv med tanke på muligheten for å kunne utvikle blant annet boliger med svært gode bokvaliteter på lengre sikt. Vi ser frem til et langvarig og godt samarbeid med Frode Hølleland, som har gjort en meget god jobb med å fylle opp bygningsmassen på eiendommene med aktivitet og spennende leietakere, sier utviklingsdirektør Martin Høeg Haanes i Miliarium bolig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no