Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

GATESTRUKTUR: Det foreslås en gatestruktur som bygger videre på byromstradisjonene i det historiske Bergen sentrum. Ill: Bergen kommune

Arealstrategi for Dokken på høring

Byrådet i Bergen har vedtatt å legge Arealtrategi for Dokken på høring. Denne konkretiserer de overordnete visjonene for det 250 mål store området i Bergen havn.

Tore Årdal

onsdag 21. april 2021 6:42 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

Arealstrategien for Dokken er utarbeidet for å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over flere tiår. Den bygger videre på «Dokken 2050 – Overordnet strategi», som legger til grunn at Dokken skal bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

– Dokken skal være en attraktiv bydel for alle. Arealstrategiforslaget synliggjør hvordan løsninger for fremtidig havneaktivitet, boliger, parker og rekreasjonsområder, lokalisering av næringsvirksomhet, mobilitet og utfylling i sjø kan bli. Det skal også bidra til å danne grunnlaget for fremtidige reguleringsplaner, skriver Bergen kommune på hjemmesiden.

Krevende spørsmål

Transformasjon av Dokken har mange avhengigheter og krevende spørsmål knyttet til hvordan arealene skal disponeres. Arealstrategien er valgt som verktøy for å slå fast noen hovedgrep og vise hvilke prinsippavklaringer som må gjøres før den mer detaljerte planleggingen starter.

De overordnede temaene og problemstillingene som må løses for at Dokken kan transformeres til en ny bydel, knytter seg blant annet til grunnforhold og forurensing, fremtidig bybanetrasé og kryssing av Puddefjorden, fremtidig havnedrift på Dokken og tidspunkt for frigjøring av bygg og tomter.

Flere delprosjekter

Arealstrategien er organisert med egne delprosjekter som behandler disse problemstillingene:

– Bergen havn – alternativvurderinger for fremtidige havneaktiviteter på Dokken

– Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet og Nye Akvariet – tomtealternativer

– Mobilitetsstrategi for Dokken

– Landskap og ekspansjon i sjø, inkludert rapport om grunnundersøkelser

Rikelig med byrom

Det foreslås en gatestruktur som bygger videre på byromstradisjonene i det historiske Bergen sentrum, hvor det er satt av rikelig med byrom til allmennheten. Ved utforming av forslag til byplangrep er det tatt høyde for ulike scenarier for utvikling, både på kort og lang sikt.

Byplangrepet skal være «robust og fleksibelt nok til å romme ulike løsninger som for eksempel  bybane- og kollektivtrasé, samtidig som området er godt dekket med blågrønne strukturer».

Sjøpromenade

– Det legges opp til tydelige identitetsskapende allmenninger og parker, og en sammenhengende offentlig tilgjengelig sjøpromenade med rom for rekreasjon. Sjøpromenaden skal også ta hensyn til havnedrift. Tidvis vil den derfor kunne benyttes av marin og maritim næring langs kaifrontene og arealene innenfor. Et eksempel på dette kan være lasting og lossing av båter og skip, skriver Bergen kommune.

Forslaget legger til rette for varierte nabolag, der hvert nabolag kan utvikle egenkarakter. Bebyggelsen skal gjenspeile og spille på lag med byrommene, slik at byrommene blir skjermet og tydelig innrammet med aktivitet i tilgrensende bygg, samtidig som gode sol- og lysforhold blir ivaretatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no