Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

13 BOLIGER: Hensikten er å tilrettelegge for boligformål med 13 nye boenheter organisert i 3 ulike tun. Ill: Link Arkitektur

Årelang vei for dette boligprosjektet ved Nybøhagen

Det første planforslaget forelå i 2011, og dagens forslag har en langt lavere utnyttelse.

Tore Årdal

tirsdag 4. mai 2021 23:40 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

I mars i fjor skrev Estate Nyheter at Webu Eiendom AS skal detaljregulere et område ved Nybøhagen i Fana bydel. Planområdet er på ca. 26,9 dekar, og er i KPA 2018 avsatt til ytre fortettingssone og grønnstruktur.

Det har tidligere vært utarbeidet to planforslag i samme område. Forslaget fra 2011 ble avvist av byrådet i 2014, og deretter trukket av forslagsstiller, mens nytt forslag i 2014 ble avvist av komiteen for miljø og byutvikling i 2017.

I mars i fjor ble det nye forlaget kunngjort av Plan- og bygningsetaten (PBE). Hensikten er å tilrettelegge for boligformål med 13 nye boenheter organisert i 3 ulike tun. Planforslaget innebærer også oppgradering av Nybøvegen med fortau, møteplasser for biler, utbedring av krysset mot Troldhaugvegen, samt etablering av ny gang- og sykkelveiforbindelse ned til Vossebanen.

Planforslaget har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn de to foregående, som altså begge ble avvist.

Etter offentlig ettersyn i fjor er det imidlertid gjort endringer i forslaget, som nå legges ut på begrenset høring. Endringer omfatter renovasjonsløsninger, avkjørsel, bevaring av trær, hensynssoner med H570 bevaring av kulturminner og H140 frisikt, mindre utvidelser av planområdet, samt korrigering og presisering av plankart og bestemmelser.

– Vi har vurdert at en ny høring begrenses til berørte parter og ikke må gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Vi ber partene begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling, skriver PBE i varslingsbrevet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no