Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BYBANESTOPP: Planområdet ligger like ved bybanestopp, samtidig som skole, barnehage og dagligvare ligger svært nær/innenfor planområdet. Ill: Opus

Axer foreslår 245 nye boliger

I tillegg til boligene foreslås det tilrettelegging for næringsbebyggelse, tjenesteyting og barnehage i Sandslimarka 260.

Tore Årdal

søndag 1. mars 2020 21:41 (Oppdatert 28. mai 2020 11:33 )

På vegne av Sandslimarka 260 AS foreslår plankonsulenten Opus detaljregulering for et område på Sandsli i Ytrebygda bydel. Bakgrunnen for planarbeidet er transformasjon av eksisterende næringsområde til nytt boligområde.

Nå er planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet utgjør ca. 24,3 dekar, og omfatter i hovedsak Sandslimarka 260 med omkringliggende veier, Sandsliheiane og Sandslimarka, samt grønnstruktur.

På eiendommen er det i dag et stort kontorbygg, som forutsettes revet. Planområdet grenser til eneboliger med store hager i nord, skog og grøntområder i øst, bybanen i vest og barnehage i sør. Bybanestoppet Sandslimarka ligger ca. 150 meter vest for planområdet.

Planforslagets skisserer 245 nye boenheter. Av dette utgjør 45 enheter konsentrert småhusbebyggelse, mens de resterende 200 boligene er leiligheter i blokker. I tillegg foreslås det ca. 1 700 kvadratmeter næringsbebyggelse, felles parkeringsanlegg under bakken, samt barnehage på ca. 950 kvadratmeter med tilhørende uteareal.

Les også: Her kan det komme 500-600 nye boliger

– Planområdet ligger like ved bybanestopp, samtidig som skole, barnehage og dagligvare ligger svært nær/innenfor planområdet. Dermed har området nærhet til svært god kollektivdekning og viktige daglige funksjoner som gjør det enkelt å gå eller sykle i stedet for å benytte bil, heter det i planforslaget.

– Det legges opp til god sykkelparkering, lademuligheter for el-sykkel, oppstilling av sykkelvogn under tak og felleslokale for sykkelreparasjon og liknende. Planområdet har dermed mange kvaliteter som begrenser behov for bilkjøring og bygger opp under området som en «gåby».

Ifølge Purehelp.no er Sandslimarka 260 AS eid av Axer Eiendom AS, Montem AS og Fram Management AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Et fullstendig uegnet leieobjekt med en illojal utleier»

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Selger handelseiendom

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Nyheter / tirsdag 15. september 2020

– Århundrets mulighet for Bergen

Nyheter / mandag 14. september 2020

Forbildeprosjekt på Nordnes

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Kluge styrker transaksjonsteamet i Bergen

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no