Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HENSIKTSMESSIG: Tiltakshaver ønsker å oppnå en mer hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen. Ill: Mad

Banket gjennom i bystyret

Bystyret har vedtatt reguleringsplanen som legger til rette for ombygging og nybygg i Kong Oscars gate 22-24. 

Tore Årdal

torsdag 26. september 2019 17:07 (Oppdatert 6. desember 2019 15:39 )

På vegne av Stiftelsen Kåre Berg VEST AS fremmer arkitektkontoret Mad planforslag for et område i Kong Oscars gate i Bergenhus bydel. Planområdet ligger inne i kvartalsstrukturen som avgrenses av Øvre Korskirkeallmenning i nord, Lille Øvregaten i øst, Kong Oscars gate i vest og av krysset mellom de to forannevnte gater i sør, ved plassen foran Domkirken. Deler av Kong Oscars gate er medtatt i planforslaget.

På det 2,8 dekar store planområdet legges det til rette for to prosjekter. Det ene er ombygging av eksisterende bygningsmasse, det andre er to nybygg på henholdsvis fire og fem etasjer. For begge prosjektene er 1. etasje primært forbeholdt kontor og forretning, mens øvrige etasjer skal romme til sammen 35-36 boenheter.

Det er kun planlagt to parkeringsplasser for bil, men to parkeringsplasser for sykkel per bolig. Forslaget legger også til rette for nytt offentlig torg.

Forslaget ble vedtatt av bystyret onsdag.

Kong Oscars gate 22 ble oppført rundt 1917 som del av hovedanlegget til Hordaland Meieri. I dag er bygget i bruk som utleiehybler, kontor, åpen barnehage og forretninger (første etasje). I planforslaget omdisponeres kontorarealene/barnehagen i 2. etasje og dagens små hybler til 2- og 3-roms leiligheter.

Kong Oscars gate 24 er bebygget med et midlertidig bygg i en etasje fra 1990-tallet som inneholder utstillingslokale og sykkelparkering. Resten av eiendommen er asfaltert og benyttes som parkeringsareal.

– Eiendommen fremstår som et brudd i bebyggelsesstrukturen langs Kong Oscars gate etter at hovedbygget fra 1700-tallet brant ned i 1988, og tiltakshaver ønsker å oppnå en mer hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen. Planforslagets intensjon er å komplettere kvartalsstrukturen med boligbygg av høy kvalitet, heter det i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag 3. juni 2020

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Lars Clementsen Pedersen går til BOB

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Kjøpte ny eiendom og styrker seg i Vestland

Nyheter / mandag 1. juni 2020

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no