Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SKAL UTVIKLES: Åsane sentrum skal utvikles med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker. Foto: Google

– Behov for nytt plangrep for Åsane

Åsane skal utvikles som gåby med god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder og andre viktige målpunkt.

Tore Årdal

søndag 9. februar 2020 22:26 (Oppdatert 6. mai 2020 23:58 )

I årsoppdrag til Plan- og bygningsetaten (PBE) for 2018 og 2019 er det lagt inn et oppdrag om å «Utvikle en strategi for byreparasjon med Åsane bydel som pilot». Fagetaten mener at oppdraget vil best la seg løse gjennom utarbeidelse av et strategisk planprogram etter mønster av indre Laksevåg, Birkeland/Blomsterdalen og Loddefjord. Det anbefales derfor oppstart av et arbeid med et strategisk planprogram for å legge til rette for en helhetlig byutvikling i Åsane sentrale deler.

– Til tross for at det foreligger en kommunedelplan for Åsane sentrale deler, har utbyggingen vært fragmentert og basert mer på enkeltprosjekt fremfor en samlet byutvikling. Det er behov for et nytt helhetlig plangrep for en samlet byutvikling, heter det i et fagnotat fra PBE.

Det pågår flere større planarbeider i Åsane. Disse vil legge premisser for en fremtidig byutvikling av bydelssentret og områdene rundt. Ifølge PBE gjelder dette spesielt områdereguleringsplanen for Nyborg og reguleringsplanen for bybane til Åsane. Det er også flere private planer under arbeid innenfor bydelssenteret som vil få innvirkning på hvordan senterområdet utvikles.

– En sentral målsetting er å utvikle Åsane som gåby med god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder og andre viktige målpunkt. For planarbeidet skal det utformes et helhetlig sykkelveisystem, skriver PBE.

Åsane sentrum skal utvikles med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker. I planarbeidet tas det sikte på å lokalisere en sentral bypark. Med utgangspunkt i byparken er ambisjonen å binde sammen de blågrønne strukturene til en helhetlig grøntstruktur for sentrumsområdet. Gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft skal sikres.

Planprogrammet legger opp til en overordnet gjennomgang av kollektiv- og vegsystemet. Formålet er å få til et mest mulig funksjonelt og bærekraftig transportsystem som følger opp målsettingene i kommuneplanen, og som kan frigjøre areal til en kompakt byutvikling og fortetting med kvalitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Får ikke solgt prakteiendommen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Stordalen tar over hotell i Bergen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Kommunalt selskap selger ti tomter i Bergen

Nyheter / torsdag 9. juli 2020

Geir Hove frykter akutt krise i Bergen sentrum

Nyheter / onsdag 8. juli 2020

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no