Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

KREVENDE: Havnedirektør Johnny Breivik må innse at det er krevende å skape bedriftsøkonomisk lønnsomhet for en ny godshavn på kort og mellomlang sikt. Foto: Bergen Havn

Bergen Havn hadde leieinntekter på 49 mill.

Det kommunalt eide selskapet har sagt opp noen av sine leieavtaler knyttet til bygg i havnen, slik at utleieaktiviteten i Bergen er noe redusert i året som kommer.

Tore Årdal

torsdag 23. september 2021 6:33 (Oppdatert 26. oktober 2021 23:07 )

I tillegg til havnevirksomheten driver Bergen Havn AS utleie av areal og kontorer til aktører knyttet til havneaktører, og i noen grad til aktører som ikke er knyttet til havnevirksomhet. Årsregnskapet for 2020 viser at selskapet i fjor hadde leieinntekter på 49 millioner kroner.

– Virksomheten har vært stabil i 2020. Selskapet har sagt opp noen av sine leieavtaler knyttet til bygg i havnen, slik at utleieaktiviteten i Bergen er noe redusert i året som kommer. Etter kjøpet av Bergen Havn Ågotnes AS har imidlertid konsernet utleievirksomhet også på Ågotnes, fremgår det av årsberetningen.

Bergen Havn Ågotnes AS var, sammen med Bergen Havn Utvikling AS, morselskapets største investering i 2020. De oppkjøpte selskapene eier strategiske landområder på Ågotnes, som kan benyttes for etablering av en ny godshavn og tilhørende virksomhet.

Netto investering beløp seg til rundt 162 millioner for 78,95 prosent av selskapene. Bruttoverdien på 100 prosentbasis før fratrekk av gjeld i de oppkjøpte selskapene er rundt 400 millioner.

– De oppkjøpte selskapene sikrer muligheten for å etablere en ny godshavn for bergensregionen, slik at Bergen kommunes målsetning om byutvikling på Dokken-området kan realiseres. Selskapet har imidlertid ikke kapital til å gjennomføre en bygging av en ny godshavn, og er avhengig av å få tilført kapital for å realisere godshavnen, og dermed kunne fraflytte området på Dokken, skriver styret i årsberetningen.

En etablering av en ny godshavn vil kunne gi store samfunnsmessige gevinster i form av frigjøring av verdifulle sentrumsnære tomter på Dokken, og i form av flytting av gods fra vei til sjø, som er en nasjonal målsetning.

– Det er imidlertid krevende å skape bedriftsøkonomisk lønnsomhet for en ny godshavn på kort og mellomlang sikt, påpeker styret.

Selskapet er derfor avhengig av kapitaltilførsel for å kunne gjennomføre investering og flytting på en forsvarlig måte. Utredningsarbeid pågår for å etablere investerings- og lønnsomhetskalkyler, som i sin tur vil definere kapitalbehovet.

Bergen Havn er Norges nest største havn, og en av de største cruise-havnene i Nord-Europa. Fra 1. mai 2019 endret virksomheten selskapsform, og gikk fra å være et interkommunale samarbeid  til å bli et aksjeselskap. Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Helse Bergen dømt til å betale millionerstatning til entreprenør

Nyheter / onsdag 27. oktober 2021

Proptech Bergen dobler utleiearealet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Har kuttet i boligprosjekt på Nøstet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Rigger seg for vekst – samles i Førde

Nyheter / mandag 25. oktober 2021

– Dokken blir en gave til byen

Nyheter / fredag 22. oktober 2021

Uenighet om honorar ender i rettssalen

Nyheter / torsdag 21. oktober 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no