Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

MER FART: Regiondirektør Petter Sunde i JM vil ha mer fart i reguleringen av boliger i Bergen.

Bergen kommune må regulere flere boliger

Petter Sunde, Regiondirektør JM Vest, tar i dette leserbrevet til orde for et taktskifte på boligreguleringen.

Kommentar

torsdag 4. november 2021 16:49 (Oppdatert 25. november 2021 19:22 )

Av Petter Sunde, Regiondirektør JM Vest.

Boligmarkedet er som alle andre markeder: Prisene påvirkes av tilbud og etterspørsel. Men hvorfor er prisveksten på boliger 2-3 ganger høyere enn prisveksten generelt? Selvsagt fordi utbudet av boliger, og for vår del, nye leiligheter, er for lite. Her har Bergen kommune et stort ansvar.

JM har foretatt en analyse av boligreserven i Bergen, som bl.a. viser en klar sammenheng mellom antall ferdig regulerte boligtomter og prisveksten i markedet. I Helsingfors har kommunen sørget for å opprettholde et stort antall ferdige planer for boligbygging, mens Oslo og Bergen systematisk har redusert denne «planreserven». I Helsingfors har prisene økt med 1,6 prosent årlig, mens Oslo-prisene har økt med 6,6 prosent. Oslo har betydelig større planreserve enn det Bergen har, selv om bransjen mener reserven i Oslo er kritisk lav. Hva skal man da si om planreserven i Bergen?

Se JM-analysen 2021 her: Nye boligprosjekter Bergen kommune

JM-analysen om planreserven for ferdig regulerte boligtomter i Bergen, som presenteres hos Estate Vest, illustrerer hvorfor det oppstår en ubalanse i markedet. Det bygges for lite fordi den administrative og politiske prosessen med å regulere boligtomter går alt for tregt og er befengt med stor uforutsigbarhet.

I forbindelse med den svært omfattende politiske prosessen med kommuneplanens arealdel (KPA2018), ble mange områder for boligbygging fjernet. Ofte var begrunnelsen at de ikke lå nær et kollektivknutepunkt. Formålet var å utvikle en kompakt og bærekraftig by hvor områder nær lokalsentrum og kollektivtransport ble prioritert. Det som er uheldig er at Bergen kommune nå også bryter med forutsetningene i KPA, nemlig å fortette langs bybanen i tråd med en kompakt byutvikling og gåbyen Bergen.

Bergen har areal som kan bygges ut, men dagens praksis vanskeliggjør en bærekraftig boligutvikling. Bergen kommune har som siktemål at det bygges 700-900 boliger per år. Prognosesenteret ser et større behov, og anslår at det er et reelt behov på rundt 1100. Dersom vi skal nå et slikt tall, må det reguleres ferdig areal for et langt større antall boliger hvert år. Til og med september 2021 er det kun vedtatt regulert 80 boligenheter for Bergen kommune.

Se JM-analysen 2021 her: Nye boligprosjekter Bergen kommune

JM sin analyse over dagens faktiske boligreserve på 2108 viser et dramatisk lavere tall enn det Bergen kommune sin egen boligreserve viser på 5400. Bergen kommune har riktignok redusert antallet noe i ettertid, men det er fortsatt tale om en betydelig differanse i tallene. JM ønsker å sette søkelyset på viktigheten av boligreserven som verktøy for fremtidig boligutvikling, ettersom denne er et viktig beslutningsgrunnlag. I så tilfelle er det viktig at kommunen er åpen om definisjonen og lytter til innspill fra bransjen.

JM er en skandinavisk aktør som hvert år produserer miljøsertifiserte boliger til mange tusen fornøyde kunder, og vil at våre kunder skal få tilgang til gode boliger til overkommelige priser. Vi bygger for de mange, ikke for de få. Derfor er det behov for tilgang til tomter som kan bygges ut, uten unødvendige pristillegg som følge av politisk risiko. En solid kommunal planreserve med ferdig regulerte tomter til boligformål, er bra for hele samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Aibel-bygget på Kokstad for 855 mill.

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Her kan det komme 200 boliger

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Bygger for bakerikjede – nå kan selskapet ese ut

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Selger industrieiendom med utviklingspotensial

Nyheter / mandag 29. november 2021

Blar opp 128 mill. på Ågotnes

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nektet for å ha tent på sitt eget hus. Så fant politiet kvittering for 16 liter rødsprit

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no