Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LANGVARIG PROSESS: Historien om garasjeanlegget går helt tilbake til 2004, da selskapet Rothauggarasjen AS ble etablert, og det private utredningsarbeidet startet.

Bergen kommune tar u-sving etter krangel om underjordisk parkeringsanlegg

Rothauggarasjen AS fikk nei til å starte opp reguleringsarbeidet for 310 underjordiske parkeringsplasser, og truet deretter kommunen med søksmål. Nå har kommunen snudd.

Tore Årdal

torsdag 29. april 2021 10:00 (Oppdatert 12. juli 2021 20:27 )

I september 2019 ba OPUS Bergen – på vegne av Rothauggarasjen AS – om å starte opp arbeid med reguleringsplan for et ca. 10 dekar stort område i Bergen sentrum. Formålet med planen er etablering av garasjeanlegg i fjellet under Rothaugen skole. Det ble skissert at anlegget skulle romme 310 parkeringsplasser for beboerne og næringsdrivende i Sandviken for å få en opprydning i overflateparkeringen som er der i dag.

I november samme år besluttet Plan- og bygningsetaten (PBE) at planinitiativet skulle stoppes fordi «reguleringsplanarbeid knyttet til bybanen til Åsane og Bymiljøtunnel båndlegger store deler av det aktuelle området».

Byrådet sa også nei

Også byrådet anbefalte at forslaget skulle stanses «i påvente av videre arbeid med bybanen til Åsane og avklaringer med hensyn til trafikkplan sentrum».

Dette førte til at Rothauggarasjen AS engasjerte advokatfirmaet BAHR, som i sin tur begjærte omgjøring av stans av planinitiativ, subsidiært varsel om søksmål. Kommuneadvokaten tok senere stilling til det subsidiære varselet om søksmål, og en kom til «at det ikke foreligger en omgjøringsplikt».

Nå har imidlertid kommunen snudd i saken. I en e-post til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling skriver PBE-direktør Mette Svanes at det nå vil være mulig å starte arbeid med en planprosess for Rothauggarasjen.

– Vi vil fortsatt hevde at det var riktig ut fra gjeldende kunnskap i 2019 å avvise initiativet fra Rothauggarasjen om oppstart av planarbeid. I dag stiller saken seg noe annerledes, skriver Svanes.

Fortsatt mange avklaringer

Hun viser til at det er fattet vedtak i bystyret i februar 2021 om at foreslått planprogram for Bymiljøtunnelen ikke vedtas, og videre arbeid med Bymiljøtunnelen er dermed stoppet.

– Planleggingen av Bybanen til Åsane er kommet lenger enn i 2019. Vi er nå ferdig med skissefasen i reguleringsarbeidet, og vil legge frem forslag til reguleringsplan medio 2022.

Arbeidet med Trafikkplan sentrum er også kommet lenger enn i 2019, og et forslag vil legges frem for politisk behandling om ikke lang tid, heter det i e-posten.

Svanes påpeker likevel at det fortsatt er mange avklaringer som gjenstår, og «det vil være mange usikkerheter omkring prosjektet».

– Området vil bl.a. være preget av trafikktiltak i mange år fremover, da det skal etableres midlertidig sykkeltilbud langs Sjøgaten før Bybanen med sitt fremtidige sykkeltilbud skal bygges fra ca. 2025. Vi har informert konsulent Opus AS muntlig om overstående, og det vil være mulig for Rothauggarasjen AS å ta et nytt initiativ til planoppstart på dette grunnlaget, skiver hun i e-posten.

– Historien taler for seg selv

Styreleder Jan Olav Jørgensen i Rothauggarasjen skriver i en e-post til Estate Nyheter Vest at «prosjektets historie taler for seg selv».

– Denne går helt tilbake til 2004, da selskapet Rothauggarasjen AS ble etablert, og det private utredningsarbeidet startet. Allerede i 2005 ble de første møtene med kommunen gjennomført med tanke på å komme i gang med en rammesøknad. I 2007 måtte prosjektet settes på vent, da kommunen mente det kunne være flere interessenter til å bygge anlegget. Kommunen valgte derfor å legge prosjektet ut på anbud i 2009, og den påfølgende anbudskonkurransen ble vunnet av Rothauggarasjen AS. Arbeidet kunne tas opp igjen, og det ble inngått avtale for kjøp av nødvendig areal for innslag med kommunen i 2012, skriver han.

Prøvde å få avklaringer

Prosjektgjennomføringen fikk imidlertid ytterligere utfordringer i tiden som gikk, og i 2015 måtte man første gang søke om utsettelse av avtalt siste frist for ferdigstillelse da prosjektet nok en gang ble satt på hold.  Denne gang var det som følge av utredninger av trasevalg for bybane til Åsane og avklaringer knyttet til bymiljøtunnelen. For å få fremdrift tok prosjektet initiativ til flere møter med ulike instanser i kommunen – herunder bybanekontoret – med tanke på avklaringer og mulig oppstart. Resultatet var imidlertid at det måtte gis ytterligere fristforlengelser for avtalt ferdigstillelse som følge av manglende avklaringer fra kommunen.

I mai 2019 mente imidlertid Rothauggarasjen AS at problemstillingene var avklart, og det ble sendt et planinitiativ til kommunen. I november samme år mottok altså prosjektet et brev fra PBE om at man hadde besluttet administrativt å stoppe initiativet.

Vedtaket ble påklaget da vi ikke kunne se at dette var tilstrekkelig begrunnet, kommenterer Jørgensen.

Optimister for videre prosess

PBE mener fremdeles det var riktig ut fra gjeldende kunnskap i 2019 å avvise initiativet fra Rothauggarasjen om oppstart av planarbeid. Hva tenker du om dette?

– Vi mente allerede i 2019 at kommunens begrunnelse for å stanse planinitiativet ikke var tilstrekkelig begrunnet, noe som brevutvekslingen mellom prosjektet og kommunen etter vedtaket tydelig viser. Dette på bakgrunn av vår dialog og våre avklaringer med bybanekontoret og et tidligere prinsippvedtak om bymiljøtunnelen ikke skulle bygges. Men nå er vi lettet over at kommunen er kommet til samme konklusjon som oss, svarer han.

Hvilke forventninger har du til prosessen fremover?

– Vi er optimister når det gjelder videre prosess, ettersom bybanens trasé og endelig vedtak vedrørende bymiljøtunnelen er avklart, og da er det bare for oss og etaten å brette opp ermene. Dette prosjektet har tatt veldig lang tid, og nå er vi positiv utålmodige etter å realisere anlegget slik at omkringliggende gater og nabolag får det bymiljøet vi alle ønsker, skriver Jørgensen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no