Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SENTRALT: Nærheten til bybanestopp og andre viktige servicetilbud skal gjøre det enklere å leve uten bil, også for barnefamilier. Ill: TAG arkitekter

Bilsenter på Paradis blir boligprosjekt

Fortettingsprosjektet i regi av Opphus AS skal legge til rette for urbane familierekkehus.

Tore Årdal

onsdag 4. november 2020 14:48 (Oppdatert 28. november 2020 12:37 )

– Planforslaget endrer formålet for eiendommen fra næring til bolig. Dette medfører at bilsenteret som holder til her i dag, rives og erstattes med boliger, skriver plankonsulent TAG arkitekter i planforslaget på vegne av forslagsstiller Opphus.

Eiendommen ligger mellom eksisterende boliger og bybanetrasé. I tillegg ligger eiendommen like sør for Paradis sentrum.

– Planområdet er i hovedsak uregulert. Paradis sentrum, ca. 250 meter mot nord, er under storstilt endring fra store villaer og et større trafikalt kryssområde til et vitalt sentrumsområde med kvartalsstruktur og sentrumsgater. Det er en politisk ønsket strategi å fortette rundt bybanestopp og i områder med høy tetthet av offentlig og privat service, skriver arkitektselskapet.

Hovedformålet i fortettingsprosjektet er å legge til rette for en urban boligbebyggelse i form av moderne familierekkehus. Prosjektet legger opp til 29 boenheter med inntil 4 etasjer, samt parkeringskjeller og fellesbod / -verksted / -rom i underetasjen. Det er også planlagt et felles gårdsrom, skjermet for støy fra bil og bane, med gode kvaliteter.

Private inngangsparti ut mot gateløpet langs ved bybanen skal være med på å skape en inviterende, variert og aktiv fasade.

– Gateforløpets urbane kvaliteter og de gode solforholdene vil gjøre det attraktivt å både bevege og oppholde seg her, og i alt bidra til mer yrende gateliv.

Det foreslås et nytt bruksareal på 4.300 kvadratmeter på det 13,4 dekar store planområdet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag 29. november 2020

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag 28. november 2020

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no