Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

17 BOLIGER: Leiegården består av fire etasjer pluss underetasje/kjeller og loft, og inneholder 17 boliger. Foto: Google Street View

Bladde opp 32,5 millioner for bygård i Bergen

Tyma Holding AS har kjøpt Jens Rolfsens gate 8 av Joa Næringseiendom AS.

Tore Årdal

mandag 28. juni 2021 1:11 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

Leiegården er overdratt ved salg av 100 prosent av aksjene i Jens Rolfsensgate 8 AS. Kjøpesum for aksjene er 32,5 millioner kroner, som utgjør omforent, fast verdi av eiendommen, med tillegg og fradrag som nevnt i kjøpekontrakten.

Dette fremkommer av en byrådssak, hvor byrådet følger fagetatens anbefaling om å ikke gjøre forkjøpsretten gjeldende.

Leiegården består av fire etasjer pluss underetasje/kjeller og loft, og inneholder 17 boliger. Ettersom mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og leiegården inneholder minst fem boenheter, utløses kommunal forkjøpsrett.

Det er i meldingen om overdragelse av leiegård opplyst at alle leilighetene er utleid. Olivia Solhaugen AS (avdeling Bergen), som leier og disponerer en del av bygget, utgjør størstedelen av BTA/boliger. Noe av dette brukes som kontor og i annen tilknytning til barnevernstjenestene som Olivia Solhaugen AS tilbyr, for eksempel kortidsovernatting.

Det ble i mars sendt ut brev til leietakerne med orientering om salget av leiegården og stemmeslipper hvor de kunne stemme ja eller nei til ønske om å danne borettslag/sameie. Det foreligger imidlertid ikke noe flertall blant leietakerne om å benytte den kommunale forkjøpsretten.

Saken har vært sendt på høring til Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB), Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) samt Studentsamskipnaden På Vestlandet/Sammen. Det er ikke kommet inn ønsker fra de offentlige høringsinstansene om at forkjøpsretten gjøres gjeldende i denne saken.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no