Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LUKKER ANLEGGET: BKK Nett vil lukke anlegget ved Montana på Lægdene. Nå kan det bli boliger og barnehage på tomten. Foto: Google

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

BKK og BOB har inngått et samarbeid om utvikling av Ravneberget trafostasjon på Montana, hvor den opprinnelige planen var opp mot 130 boliger.

Tore Årdal

tirsdag 11. mai 2021 14:48 (Oppdatert 23. juni 2021 12:38 )

I 2018 skrev Estate Nyheter Vest at BKK Nett vil lukke anlegget ved Montana på Lægdene, og oppføre 2 terrassebygg med opptil 12.000 kvadratmeter. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter), samt lukket parkeringsanlegg under bakken, nytt torg og lukket kompaktanlegg delvis under bakken (ca. 1.000 kvadratmeter).

– En transformasjon av eksisterende anlegg til kompaktanlegg vil ha betydelige fordeler utenom planområdet. Eksisterende anlegg kan oppleves som skjemmende for forbipasserende og naboeiendommer, het det i bestillingen av oppstartsmøte.

Naboer reagerer

Det har imidlertid vært mye motstand mot dette prosjektet – en rekke naboer reagerer på omfanget av foreslått utbygging. I april i år sendte Lægdene vel e-post til alle politiske partier i Bergen, en rekke fagetater i Bergen kommune, Statsforvalteren i Vestland, m.fl. Der skriver velforeningen at de i møte med BKK, Sweco og BBB har fått presentert planene for utbygging av 100-130 boenheter og barnehage for 60 barn.

– Lægdene vel er positive til en oppgradering av BKK-tomten, inkludert kompaktanlegg, opprustning og tilgjengeliggjøring av tomtearealet for folk flest og en beskjeden boligutbygging. Imidlertid legges det opp til utbygging og maksimering av tomtearealet i et omfang som både strider med politisk vedtatte planverk, er urealistisk og vil være ødeleggende for området og Landås, skriver velforeningen.

Vil skape klimavennlig nabolag

I et tilsvar skriver BOB og BKK at de har inngått et samarbeid om utvikling av trafostasjonen.

– Vi drømmer om å skape Bergens mest klimavennlige nabolag. Etter at BOB ble med i prosjektet i 2021, har prosjektet blitt restartet, og en omfattende medvirkningsprosess er igangsatt. Målet er å skape en dialog for hvordan vi best løser viktige problemstillinger for nabolag, nærmiljø og lokalsamfunn før vi lander på endelige løsninger, skriver de i brevet, som er sendt til PBE.

– Lægdene Vel er en av de viktigste interessenter i nabolaget. Det ble derfor gjennomført et dialogmøte med Velforeningen den 21 april 2021, altså 4 dager før brevet ble oversendt. På møtet orienterte vi om status og planene fremover og var tydelige på at involveringsprosessen nettopp var påbegynt.

Utstrakt medvirkningsprosess

For å få de beste innspill legger BKK og BOB opp til en utstrakt medvirkningsprosess der berørte brukergrupper (lag og foreninger, barn og unge etc.) får mulighet å involveres i planforslaget. Det vil blant annet gjennomføres undersøkelser, workshops samt foredrag med engasjerte og kompetente fagmiljøer på hvordan BOB og BKK kan ivareta Bergen sine ambisjoner om gå-byen, 15-minutters byen, redusert biltrafikk, viktige klimamål, bærekraft, deleøkonomi og gjenbruk.

– For å få dette til, ønsker vi å etablere et forum for medvirkning, hvor deltagere fra flere miljøer involveres og gir gode innspill inn i hvordan det nye nabolaget skal bli. Denne omfattende involveringsprosess kommer i tillegg til den mulighet naboer og lokalt berørte har lovfestet hjemmel for å bli hørt via merknader inn i planarbeidet.

Morgendagens boformer

De påpeker også at BKK og BOB «har høye ambisjoner for å skape morgendagens boformer som skal ivareta barnefamilier, men også tilpasses eldre og unge i varierte og tilpassede bomiljø». Samtidig skal prosjektet søke innovative løsninger for å hjelpe eneforsørgere med barn og trang økonomi inn på eie- boligmarkedet.

– Samtidig ser vi på viktige utfordringer som blant annet «merknader» fra velforeningen reiser, og ønsker å løse disse på overordnet nivå, som kan avhjelpe hele området i forhold til uønsket gateparkering, redusert biltrafikk, og bedret trafikksituasjon for alle. Her skal prosjektet på en god måte utfordre både nytt boligområde og eksisterende nærområde på hvordan konkrete løsninger skal endre gamle vaner til bedre for beboere og miljøet, skriver utbyggerne, og påpeker at de «tar alle innspill på alvor i den omfattende medvirkningsprosessen vi har påbegynt».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

DNB solgte på Sandsli

Nyheter / onsdag 23. juni 2021

Solgte utviklingstomt til OBOS – jakter nye eiendommer

Nyheter / tirsdag 22. juni 2021

Frykter omsetningssvikt i byggeperioden

Nyheter / mandag 21. juni 2021

Entra kjøper for 298 mill. av Trond Mohn-selskap

Nyheter / fredag 18. juni 2021

Bergen-selskap fikk nesten 300 millioner på bunnlinjen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Rekordår for transaksjoner i Bergensregionen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no