Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆRING I KAVLIBYGGET: I det eksisterende bygget blir det blant annet kontor, kunstatelier, publikumsrettet næring og serveringslokale.

BOB vil bygge boliger på toppen av Kavli-bygget

Plan- og bygningsetaten har tidligere gitt avslag om påbygg – nå prøver BOB på nytt med et justert forslag.

Tore Årdal

torsdag 18. mars 2021 6:52 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

På vegne av BOB Eiendomsutvikling AS har Sweco søkt om rammetillatelse for Kavli-bygget i Damsgårdsveien 59.

– BOB ønsker å skape et mer levende område i Damsgårdssundet. For å bidra til dette, skal den gamle Kavli-fabrikken oppgraderes og tas i bruk på nye måter, skriver Sweco i redegjørelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Etaten har tidligere gitt avslag på søknad om påbygg på samme eiendom. Etter dette har BOB valgt å justere tiltaket, «slik at det i stor grad er i samsvar med tilbakemeldingene fra kommunen». Sweco viser blant annet til at inneværende søknad «presenterer en helhetlig plan som omfatter eksisterende fabrikkbygning, sammenholdt med det planlagte påbygget».

– Bygningen er solid bygget, og vil fungere utmerket som fundament for de to nye etasjene. Videre vil en bruksendring tilrettelegge for ønsket aktivitet i den eksisterende bygningsmassen. På denne måten unngår man å rive en eksisterende bygning for så å gjenoppføre et nytt bygg, noe som er svært positivt i et miljøperspektiv, heter det i redegjørelsen.

Ettersom reguleringsplanen tillater at byggverket rives, støter forslagsstiller på ulike utfordringer når den eksisterende bygningsmassen likevel skal tas vare på og tas i bruk på andre måter enn den opprinnelig var tenkt til. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel.

Tiltaket går ut på å etablere 2 nye etasjer med leiligheter på toppen av eksisterende fabrikkbygning med totalt 18 nye boenheter. Det vil opparbeides uteoppholdsarealer på taket som er tilgjengelig via et felles trappe- og heishus; her vil også to av leilighetene ha tilgang til sine uteoppholdsarealer via privat tilkomst.

I det eksisterende byggets første etasje foreslås kunstatelier, kontor, publikumsrettet næring og serveringslokale. Andre etasje skal ikke bruksendres, slik at bruken fortsetter som kontor. Tredje etasje bruksendres fra fabrikk til kontor med alle tilhørende funksjoner.

– Den eksisterende bygningskroppen skal rustes opp med nye pussede fasader, samt enkelte nye vinduer og dører. Fasaden i serveringsdelen som er beliggende vest i bygningen, skal åpnes opp mot Fløttmannsplassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no