Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

P-KONFLIKT: Kjøperen trodde han kjøpte en leilighet i Bergen med flere egne parkeringsplasser, men det viste seg at det ikke var helt slik. Ill. foto.

Boligkjøper parkerte selger i parkeringstvist

«Dersom du har bil er det praktisk at eiendommen har egen parkeringsplass», het det i salgsprospektet. Det var en sannhet med modifikasjoner, da alle parkeringsplassene var på deling med resten av sameiet.

Thor Arne Brun

torsdag 2. juni 2022 10:14 (Oppdatert 4. juli 2022 0:37 )

En leilighet i Bergen skiftet eier i april 2019. Kjøpesummen var 2,175 millioner kroner, og ved salget ble det blant annet opplyst om “2 egne parkeringsplasser” og at “tilhørende leiligheten følger 2 opparbeidede parkeringsplasser».

– Dersom du har bil er det praktisk at eiendommen har egen parkeringsplass, og om du får besøk er det også gjesteparkering her, ble det forklart i salgsprospektet.

Kjøperen ble derfor ganske irritert da naboen benyttet parkeringsplassen. Etter en disputt med naboen tok han deretter kontakt med styrelederen i sameiet, som kunne opplyse at det ikke er noe avtale mellom naboene om fordeling av parkeringsplassene.

Kjøperen reklamerte overfor selger og selgers eierskifteselskap, og fremsatte krav om prisavslag for et verditap på 215.000 kroner. Motparten avviste kravet, blant annet med begrunnelsen at kravet var fremsatt for sent.

Fikk medhold i Finansklagenemnda

Saken havnet deretter for Finansklagenemnda, som i en fersk avgjørelse har kommet til at det foreligger en mangel. Nemnda mener det ikke er reklamert for sent, selv om det tok flere måneder før problematikken ble oppdaget av kjøperen da andre begynte å bruke parkeringsplassen han trodde han eide.

– Hva gjelder den materielle mangelsvurderingen, viser nemnda til at parkeringsplassene i salgsdokumentene ble omtalt som “egne” og “tilhørende leiligheten”. Videre var det opplyst om “felles eiet tomt”. Ut fra disse opplysningene finner nemnda at kjøper kunne forvente at leiligheten hadde en eksklusiv bruksrett til de omtalte parkeringsplassene.

Styrelederen i sameiet har forklart at det var selger som opparbeidet den aktuelle parkeringsplassen i sin eiertid, og at de tre øvrige seksjonseierne hele tiden har vært innforstått med at parkeringsplassen kun kan disponeres av eieren av den aktuelle seksjonen. Etter avtale med selger hadde naboene i etasjen over tidvis fått låne parkeringsplassen. Ifølge selskapet hadde ikke selger opplevd uenigheter eller utfordringer knyttet til bruken av parkeringsplassen i sin eiertid.

– Uklarheter er egnet til å skape konflikt

– Det kan dermed synes som at det foreligger en avtale mellom seksjonseierne om at det i utgangspunktet kun er eieren av den aktuelle seksjonen som kan disponere over parkeringsplassen. Samtidig er vi ikke kjent med at en slik avtale er formalisert, skriver Finansklagenemnda og tilføyer følgende:

– For den gjengse kjøper må det normalt antas å være av betydning om en rettighet over annen manns eiendom er formalisert eller ikke (…). Det vises til at uklarheter rundt eier- og rettighetsforhold er egnet til å skape konflikt og kan lede til rettstap. Vi anser innvirkningsvilkåret oppfylt (…).

– Kjøper har etter dette krav på prisavslag etter avhl. § 4-12. Slik saken er opplyst for nemnda, finner den ikke grunnlag for å ta stilling til utmålingen av prisavslaget. Det er heller ikke for nemnda avklart med de øvrige seksjonseierne om de faktisk motsetter seg kjøpers eksklusive bruksrett til parkeringsplassen og eventuell formalisering av denne, noe som har betydning for om det foreligger et verditap på kjøpers hånd.

Kjøper fikk dermed delvis medhold. Avgjørelsen var enstemmig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken»

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Søker inntil 9.500 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Her vil Trond Mohn og Selvaag Bolig bygge opp mot 250 boliger

Nyheter / torsdag 30. juni 2022

Bergen Parkering dro inn 150 mill. i inntekter

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

VestenFjeldske Eiendom fikk leieinntekter på 120 millioner

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

LPO tar kontrollen over FAVN arkitekter

Nyheter / fredag 24. juni 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no