Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NY KJØPERGRUPPE: Victor Norman er pensjonist og en del av en kjøpergruppe boligutviklerne må ta mer på alvor.

Boligutviklerne må sikte seg inn mot en ny kjøpergruppe

Victor Norman er pensjonist, men representerer en kjøpegruppe med enorm kjøpekraft. Han mener boligutviklerne i langt større grad må ta denne kjøpegruppen på alvor.

Torgeir Hågøy

mandag 24. juli 2017 12:12 (Oppdatert 22. september 2017 11:30)

– Unge mennesker har vært driverne i den urbane utviklingen. Det er denne kjøpergruppen eiendomsutviklerne har bygget boliger for. Slik vil det ikke være fremover, sier Victor Norman.
Han mener at eiendomsutviklerne fremover i langt større grad må sikte seg inn mot en helt annen kjøpergruppe, nemlig pensjonistene. Det blir langt flere av dem og de har mye penger.
– Denne befolkningsgruppen har en kjøpekraft på 200 milliarder kroner i året. Derfor er det 68-erne man bør basere byutviklingen på de neste 10 til 30 årene, sier Norman.

Antallet eldre vil dobles
Hva innebærer egentlig denne eldrebølgen? Eldrebølgen skyldes både at vi blir stadig eldre, samtidig som store fødselskull på 40- og 50-tallet nå begynner å gi seg utslag i stadig flere eldre.
Det konkrete resultatet av dette er at mens det i 1950 bare var vel 8 prosent av befolkningen som var 67 år og over, så er dagens andel vel 13 prosent. Denne andelen vil øke ytterligere til 17 prosent i 2030 og 21 prosent i 2050. Samtidig vil andelen barn og unge under 15 år fortsatt å synke, til om lag 18 prosent i 2050.
I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner. Det ventes også at andelen innbyggere over 80 år alene vil tredobles i denne perioden.

Bygg Skuteviken på nytt
Denne utviklingen får konsekvenser for hvilke boliger man bør bygge, men Norman. For mens unge mennesker gjerne har villet bo i en blokk på Nøstet, så vil ikke 68-erne det.
– De vil ha følelsen av bo i en småby i storbyen. Det er derfor ingen grunn til å flytte drabantbyen inn i Bergen sentrum, sier Norman.
Spørsmålet er selvfølgelig hva man skal gjøre. Ifølge Norman er Åsane svaret, det er heller ikke blokker på Nøstet. Hans forslag til løsning er småhusbebyggelse, slik Bergen historisk sett har vært veldig flinke på.
– Bergen har mer gammel trehusbebyggelse enn hele Sørlandet til sammen. Dette bør man videreføre. Jeg mener at man burde bygge Skuteviken på nytt, sier Norman og legger til:
– De som finner svaret på hvordan man skal utvikle attraktive boliger som de eldre vil ha, har gode muligheter for å tjene gode penger selv om rentene skulle bli høyere.

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen var lukket, men nå  dominerer nasjonale kjøpere

Nyheter / mandag 25. september 2017

Hokus pokus – så var en  ny hotellkjede etablert

Nyheter / fredag 22. september 2017

Thon-senter utvides for milliarder

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Trond Mohn syntes KLP-tomten ble for dyr

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Nesten annenhver seng står tom under Sykkel-VM

Nyheter / tirsdag 19. september 2017

Sikrer seg kontroll på Dokken

Nyheter / fredag 15. september 2017

Nyhetsbrev Vest-Norge

Få det beste av Estate Media i din innboks