Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Tidligere planforslag. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Børster støvet av plan om næringsbygg ved Skjoldskiftet

Planarbeidet ble stoppet i 2018. Nå prøver Fana Blikk Eiendom AS på nytt.

Tore Årdal

onsdag 24. november 2021 6:14 (Oppdatert 1. februar 2022 10:45 )

På vegne av Fana Blikk Eiendom AS har Tag Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan-og bygningsetaten (PBE) for Osvegen 4, 6 og 8 ved Skjoldskiftet. Det har tidligere blitt påbegynt planarbeid på området, men dette ble stoppet i 2018 grunnet manglende fremdrift.

– Det er ønskelig å bevare de generelle prinsippene fra denne planen, men det vil bli en rekke endringer i foreslått ny plan. Grunnet at adkomstvegen ligger på nabotomten i nord, må nedkjøringsrampe til p-kjeller løses i foreslått nytt bygg. Forslagsstiller har forsøkt å få til samarbeid med grunneiere av tomt i nord, men uten å lykkes, skriver Tag Arkitekter i planinitiativet.

Ifølge arkitektselskapet må det også gjøres en vurdering senere av hvorvidt det er hensiktsmessig å tilrettelegge for den tidligere foreslåtte uteplassen langs vassdraget. Plassering og høyde på bygg er tenkt videreført med mulighet for noe justering. I forslaget er bygget trukket inn i vest for å sikre 10 meter avstand fra vassdraget. Bygget trappes også ned i denne retningen for å minimere inntrykket av det totale bygningsvolumet.

– Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av næringsbebyggelse / kontor / forretning på eiendommene. Det er i tillegg ønskelig å tilrettelegge grøntarealet langs vassdraget i nord, for å tilgjengeliggøre området for allmennheten. I forbindelse med grøntarealet langs elven er det ønskelig å ta imot innspill fra Nesttunvassdragets Venner, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Grunnet eiendommenes begrensede størrelse, ser tiltakshaver for seg relativt høy utnyttelse. Bygget er tenkt i fire etasjer, i tillegg til parkeringsanlegg i kjelleren (under bakken). Synlig høyde fra vegen blir altså fire etasjer.

– Planområdet er vurdert til å tåle den foreslåtte byggehøyden, og vil gi Skjoldskiftet et sterkt visuelt og funksjonelt løft sett i sammenheng med dagens situasjon. Ved byggets nordlige side er det en stor eik. Bygget er tenkt tilpasset denne med et innbuet parti, slik at eiken ivaretas og i tillegg blir en del av utformingen og det estetiske inntrykket, skriver arkitektselskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no