Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

6.600 KVM: Planforslaget åpner for en utbygging på 6.600 kvadratmeter. Ill: B+B Arkitekter

Byrådet anbefaler Entras plan på Nedre Nygård

– Vi vurderer at prosjektet nå har funnet sin rette form, og at det er godt tilpasset kulturmiljøet det er en del av, uttaler Byrådet.

Tore Årdal

mandag 6. mars 2023 11:14 (Oppdatert 30. mars 2023 8:05 )

På vegne av Entra foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område på Nedre Nygård mellom Lars Hilles gate og Nygårdsgaten i Bergenhus bydel. Planområdet er på ca. 4,1 daa.

Planforslagets hovedformål er sentrumsformål, hvor formålene kontor, forretning, tjenesteyting, bevertning og bolig inngår. Forslagsstillers intensjon er å oppføre kombinert kontor- og tjenesteytingslokaler innenfor felt BS. For å sikre fleksibilitet i bruk, reguleres det inn mulighet for fremtidig bruksendring til boligformål.

I planforslaget åpnes det for en utbygging på 6.600 kvadratmeter BRA. For den delen av bygget som henvender seg mot Lars Hilles gate, er det lagt opp til syv etasjer inklusive kjeller. Mot Nygårdsgaten er det et mindre bygningsvolum med fem etasjer inkludert kjeller.

Det legges ikke til rette for bilparkering for nybygget, og tilkomst til bygget vil skje hovedsakelig i form av sykkel eller gange med adkomst enten via portal fra Lars Hilles gate eller fra inngang i Nygårdsgaten. I bakgården foreslås etablert en offentlig «lommepark» med mulighet for gjennomgang på tvers av kvartalet.

Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, Kardemommehuset og Minde sjokoladefabrikk, skal bestå og sikres vern gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. Fredet bebyggelse og anlegg, MIL Veteranstasjon, er vist med båndlegging i plankartet, og fredningsbestemmelsene er tatt inn i forslaget til reguleringsbestemmelser.

Viktige tema i planprosessen har vært kulturminner og kulturmiljø, offentlig park og gangforbindelser, bygningsvolum og byggehøyder, arkitektur og arealformål.

Byrådet anbefaler at planforslaget vedtas.

– Vi vurderer at prosjektet nå har funnet sin rette form, og at det er godt tilpasset kulturmiljøet det er en del av. Det er sikret en fleksibilitet i planen ved at det åpnes for en eventuell bruksendring til bl.a. boligformål i fremtiden. Området berikes med etableringen av en ny offentlig tilgjengelig park på et område som i dag benyttes til overflateparkering, fastslår Byrådet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøpte det prosjekterte sentrumsbygget i Myrkdalen

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

«Dette er et ekstremt viktig prosjekt for Bergen»

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

Utvikler nye næringsparker i Bergen Vest

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

GC Rieber Eiendom og WPS Næringsmegling til topps igjen

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

Oppfører bolig- og næringsbygg i Frekhaug sentrum

Nyheter / mandag 27. mars 2023

Skipsreder vil bygge opptil 60 boliger i Ervik

Nyheter / torsdag 23. mars 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no