Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

20.805 KVM: Inklusive parkeringsarealer er det nye kontorbygget skissert med et totalareal på 20.805 kvadratmeter. Ill: Link arkitektur

Byrådet gir tommel opp for nytt kontorbygg

Nordea Liv Eiendom og Skanska ønsker å oppføre et kontorbygg hvor tilbudet av fellesarealer og –funksjoner vektlegges.

Tore Årdal

mandag 11. oktober 2021 22:52 (Oppdatert 26. oktober 2021 23:07 )

I juni 2019 skrev Estate Nyheter Vest at Skanska og Nordea Liv Eiendom (sistnevnte gjennom selskapet Kokstadflaten 4 AS) ønsket å oppføre et nytt kontorbygg, samtidig som dagens hotellvirksomhet videreføres.

Nå anbefaler byrådet i Bergen at planforslaget vedtas med noen justeringer.

Planforslaget legger til rette for etablering av nybygg på eiendommen på Kokstadflaten i Ytrebygda bydel. Området har i de siste årene vært under sterk utvikling og transformasjon fra industri/lager til forretning, service og tjenesteyting. Bygget skal etableres for kontorer/tjenesteyting i et kontor-cluster.

Les også: Hansastaden Eiendom har overtatt Vestre Torggaten 18

– Næringsbygget skiller seg i stor grad fra nærområdets eksisterende bebyggelse, hvor en i planlagt bygg vil vektlegge tilbudet av fellesarealer/funksjoner, slik at disse genererer aktive verdier for bygningenes og nærområdets næringsvirksomheter, fremgår det av planforslaget.

Det planlegges et nytt bærekraftig bygg mht. innemiljø, energibruk, økologi med nærhet til offentlig transport. Det planlegges samtidig oppgradert infrastruktur i planområdet, særlig for myke trafikanter. Dette skal bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet i området, som igjen kan bidra til å øke andelen gående og syklende i Bergen kommune.

– Planområdet innehar eksisterende bebyggelse i dag; i øst ligger hotell Scandic Kokstad og i vest ligger det et kontorbygg. Tomten med Scandic Kokstad vil inngå i formål hotell/overnatting og det planlegges ingen endringer for eksisterende bebyggelse. Kontorbygg i vest vil inngå i samme formål som nytt planlagt tiltak; kontor/tjenesteyting, heter det i planforslaget.

Det nye kontorbygget er skissert med et bruksareal på 15.796 kvadratmeter. Inklusive parkeringsarealer blir totalarealet på 20.805 kvadratmeter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Helse Bergen dømt til å betale millionerstatning til entreprenør

Nyheter / onsdag 27. oktober 2021

Proptech Bergen dobler utleiearealet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Har kuttet i boligprosjekt på Nøstet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Rigger seg for vekst – samles i Førde

Nyheter / mandag 25. oktober 2021

– Dokken blir en gave til byen

Nyheter / fredag 22. oktober 2021

Uenighet om honorar ender i rettssalen

Nyheter / torsdag 21. oktober 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no