Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INNSIGELSE: Fylkesmannen i Hordaland har fremmet innsigelse mot planforslaget. Ill: TAG arkitekter

Byrådet sier nei til 39 Selvaag-boliger

Flystøy skaper problemer for Selvaag Bolig på Torvmyra.

Tore Årdal

mandag 12. august 2019 23:19 (Oppdatert 20. oktober 2019 22:14 )

På vegne av Selvaag Bolig fremmer TAG arkitekter forslag til detaljplan med hovedformål bolig (rekkehus) på et ca. 22 dekar stort planområde i Laksevåg bydel. Planforslaget legger opp til 39 rekkehus fordelt på 8 bygningskropper.

Det legges opp til stigjennomgang gjennom området definert som Grøntstruktur. For øvrig sikres det etablering av trafo, renovasjon, lekeområder, parkeringsanlegg med mulighet for oppføring av carporter, samt takoverbygg som skjerming for støy og regnvær.

Til tross for at Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget vedtatt slik det foreligger, med noen mindre justeringer, anbefaler byrådet å ikke vedta det foreliggende planforslaget. Byrådet legger sin hovedvekt på føringer i KPS 2030, strategisk temakart 2010 og KPA 2019, og mener at planforslaget «vil ha uheldige virkninger for folkehelse og en bærekraftig, klimanøytral byutvikling».

– Byrådet er i utgangspunktet positiv til bygging av familieboliger, og ser at planforslaget isolert sett har flere gode kvaliteter for et boligmiljø. Bebyggelsestype er bra tilpasset områdets bygningsstruktur og danner en god overgang mellom blokkbebyggelsen nord for planområdet og eneboligmiljøet i sør, fremgår det av saksfremstillingen til byrådet.

Der påpekes det også at nærhet til naturskjønne omgivelser med tilgang til vann kan styrke et godt boligmiljø og gjøre området attraktivt for familier. Byrådet understreker også at saken er grundig utredet fra PBE.

– Likevel reiser foreliggende planforslag sentrale spørsmål om håndtering av flystøy, lokalisering av bebyggelse i forhold til utvikling av kompakte gåbyer og klimahensyn som flomdemping og karbonutslipp, heter det i saksfremstillingen.

Planområdet er utsatt for flystøy med et utendørs støynivå mellom 56 dB og 58 dB. Byrådet mener at dette vil påvirke særlig barnas oppvekstsvilkår og utfoldelsesmuligheter negativt og det er for øvrig ikke i tråd med folkehelsemålene for Bergen kommune.

Planforslaget medfører dessuten masseutskifting i overkant av 13 000 m3 myrjord og fjerning av tjern og åpne vannspeil. Byrådet mener at dette ikke er i tråd med formål «bruk og vern av vassdrag» i KPA 2018 og «lite fremtidsrettet med tanke på flomdemping og karbonlagring».

For øvrig har Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse fordi planforslaget strider mot retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging med tanke på øvre grense for flystøy. Fylkesmannen mener at kvalitet på ute- og lekeareal ikke er tilfredsstillende.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her vil Midgard Gruppen bygge på

Nyheter / fredag 13. desember 2019

9 milliarder i år

Nyheter / tirsdag 10. desember 2019

Flytter fra Media City Bergen

Nyheter / mandag 9. desember 2019

Knallsterkt transaksjonsmarked i Bergen

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Nominert til internasjonal prestisjepris

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Åpner to nye hoteller i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 6. desember 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no