Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRANSFORMASJON: Det eksisterende næringsområdet skal transformeres.

Dette skal bli et byutviklingsområde

Områdereguleringsplanen for Storaneset skal utarbeides som et offentlig-privat samarbeid mellom Bergen kommune og Storaneset Næringspark AS, Frode Johnsen Holding AS og Storaneset Eiendom AS.

Tore Årdal

onsdag 3. mai 2023 10:36 (Oppdatert 9. august 2023 10:26 )

Estate Vest har tidligere omtalt at byrådet i Bergen i september 2020 fattet vedtak om å starte opp områderegulering for Storaneset, som er et ca. 100 dekar stort område ved Arnavågen, ca. 1 kilometer fra togstasjonen i Arna.

Nå har Bergen kommune kunngjort oppstart av offentlig områderegulering for Storaneset og offentlig ettersyn av planprogram.

– Områdereguleringen skal legge til rette for transformasjon av Storaneset fra dagens næringsområde til et byutviklingsområde. Et premiss for planarbeidet er å etablere en god trase for gående og syklende fra Storaneset til Øyrane, fremgår det av kunngjøringen.

Noen sentrale tema som skal undersøkes i planarbeidet, er utnyttelsesgrad i ny bebyggelse, kvalitet i byrommene, potensial for gjenbruk av dagens bygningsmasse og gode forhold for myke trafikanter. Ny skole og kobling over vågen til Holmen skal vurderes i planarbeidet. Området skal ses i sammenheng med områdereguleringsplan for Indre Arna.

Områdereguleringsplanen for Storaneset skal utarbeides som et offentlig-privat samarbeid mellom Bergen kommune og Storaneset Næringspark AS, Frode Johnsen Holding AS og Storaneset Eiendom AS. Bak det sistnevnte selskapet står Miliarium Bolig og Hølleland Eiendom, som har omfattende boligplaner på Storaneset.

For områderegulering Storaneset er det satt som overordnet mål at planen skal bidra til å utvikle og styrke Arna som en bærekraftig og selvstendig bydel. Dette konkretiseres med følgende delmål:

  • Utvikle Storaneset som et attraktivt boligområde med fellesskapsløsninger og 
inkluderende møteplasser.
  • Utvikling av Storaneset skal supplere sentrumsområdet Indre Arna og skape balansert 
fordeling av tilbud mellom Øyraneområdet og Storaneset, herunder bolig, 
servicefunksjoner og ev. virksomheter.
  • Knytte Øyrane og Storaneset sammen ved å etablere en ny forbindelse for gående og 
syklende med god kvalitet.
  • Ivareta naturkvaliteter og utvikle deler av Storaneset som rekreasjonsområde med tilgang til sjøfronten for alle.
  • Utvikle gode koblinger til omkringliggende boligområder og andre målpunkt.
  • Utvikling av et bærekraftig område med en gjennomgående blågrønn struktur og lavt 
klimafotavtrykk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no