Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

OVER 1 MRD. I LEIEINNTEKTER: Bergen-baserte DNB Livsforsikring hadde i fjor leieinntekter på 1.064 millioner kroner. Foto: Espen Brynsrud/DNB

DNB Livsforsikring har eiendom for 28 milliarder

Eiendomsporteføljen til forsikringsgiganten har hatt en verdiøkning på 4,4 milliarder kroner i 2021.

Tore Årdal

onsdag 4. mai 2022 9:55 (Oppdatert 18. mai 2022 11:07 )

Investeringseiendommene i DNB Liv inngår som en
del av midlene i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen, og holdes med tanke på å oppnå langsiktig avkastning for kundene. Eiendomsporteføljen vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd for å selge den enkelte eiendom
i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på balansedato.

Av årsrapporten til DNB Livsforsikring fremgår det at verdivurderingene har samlet ført til oppskriving av eiendomsporteføljen med 1.200 millioner kroner i 2021.

– Verdivurderingene er særlig sensitive for endring i avkastningskrav og forutsetninger om fremtidig inntektsstrøm. 0,25 prosentpoeng reduksjon av avkastningskrav vil, alt annet like, endre verdien av eiendomsporteføljen med 5,8 prosent (1.315 mill. kroner). 5 prosent økning i fremtidige markedsleier vil alt annet like endre verdien av eiendomsporteføljen med 4,0 prosent (909 millioner kroner), fremgår det av årsrapporten.

Virkelig verdi på investeringseiendommene per 31. desember 2021 var på 27.988 mill. kroner mot 23.624 mill. året før. Det tilsvarer en økning på 4.364 millioner.

Den økonomiske ledigheten i porteføljen var 4,9 prosent ved utgangen av 2021 mot 8,1 prosent ved utgangen av 2020.

Investeringseiendommene til DNB Livsforsikring genererte i fjor leieinntekter på 1.064 millioner kroner mot 1.072 mill. året før.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Går til DARK fra Asplan Viak

Nyheter / mandag 23. mai 2022

– Det kan knapt bli mange nok nye boliger i sentrum

Nyheter / torsdag 19. mai 2022

Gikk fra Opus til Bonava

Nyheter / onsdag 18. mai 2022

Herman Friele inn i styret i Citybox

Nyheter / fredag 13. mai 2022

Boligprosjekt inngår i kunstutstilling

Nyheter / torsdag 12. mai 2022

Backer kjøpte kombieiendom på Midtun

Nyheter / onsdag 11. mai 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no