Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Angarde

Bransjer: Eiendomsbesittere/Utviklere

Angarde AS Krokatjønnveien 11A 5147 Fyllingsdalen


www.angarde.no

Vi liker å se på oss selv som en begeistret, fremoverlent og annerledes eiendomsaktør. Våre primærområder er utleie og eiendomsutvikling, i tillegg til dette brenner vi for miljøet, kunst og kultur. Vår visjon er å utvikle Allmenningen til en grønn, levende og attraktiv bydel. I dag eier og drifter vi rundt hundre mål næringseiendom i Fyllingsdalen vest for Bergen, nærmere bestemt Allmenningen på Spelhaugen. Våre leietakere er en viktig samarbeidspartner for oss. Gjennom fleksibilitet og en åpen og ærlig dialog ønsker vi å bidra til trivsel og langvarige leieforhold. Verden går fremover og vi må holde følge. Vi satser på grønn og bærekraftig utvikling på Allmenningen. Dette gjenspeiles i den visuelle profilen gjennom endring og evnen til å bruke ting om igjen på en ny måte. Tidligere hadde Auto 23 tollager av nye biler i Fyllingsdalen. Den gang var kravene 2,5 meter høye gjerder med piggtråd på toppen med bommer og porter. Det var strengt forbudt å gi uvedkommende adgang, samt hente ut biler fra lageret før de var fortollet. Disse reglene opphørte en gang på 1990-tallet, men gjerdene, betongmurene, bommene og portene stod igjen. For å gjøre område publikumsvennlig og sikre de myke trafikantene ble området i løpet av fire år transformert fra et industriområde til et estetisk område med busslomme, fortau, fotgjengerfelt, naturstein, grønne planter og bark. Området har i dag tilsammen rundt 3 km gråsteinsmurer.

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no