Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

EIENDOMMELIG CAMPINGKRANGEL: Konflikten mellom eieren av Fusa camping og campingvogneieren har pågått i en årrekke. Gulating lagmannsrett forsøker nå å sette punktum i saken. Skjermdump: Fusa camping

Ellevill campingplasskrangel gikk helt til lagmannsretten

Eieren av Fusa camping har vært i strid med en eier av en campingvogn i mange år. Etter gjentatte runder i domstolene har Gulating lagmannsrett nå kommet med sin dom i saken.

Thor Arne Brun

torsdag 15. desember 2022 9:34 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

– Tvisten mellom partane har gått føre seg i mange år, og lagmannsretten meiner at omsynet til prosessøkonomi og omsynet til at saka får si avslutning, her må vege tungt.

Slik avslutter Gulating lagmannsrett i en fersk dom, og gjør det dermed klart at det nå ønskes å sette endelig punktum for en mangeårig krangel på Fusa camping. Den idylliske campingen cirka tre og en halv mil fra Bergen, kan by på både hytteutleie, utleie av båt og plass for campingvogn.

Og nettopp sistnevnte har vært stridsemne mellom eieren av en campingvogn og innehaveren av Fusa camping. Campingvogneieren har hatt plass på campingen i en årrekke, og det skal tidlig ha kommet til konflikt mellom innehaver og gjest.

Satte opp for høyt spikertelt

I henhold til den ferske dommen i Gulating lagmannsrett, startet bråket for alvor da campingvogneieren og hans familie ønsket å føre opp et spikertelt ved campingvognen sin i 2015. Det oppstod strid mellom partene om det utførte arbeidet var i strid med leiekontrakten, inkludert om spikerteltet var for høyt. Et spikertelt er et tilbygg til en campingvogn, som hovedregel oppført av konstruksjonsvirke i tre.

Innehaveren av campingplassen sa opp leieavtalen i 2017. Campingvogneieren tok deretter ut søksmål med krav om at oppsigelsen var ugyldig. Innehaveren ble frifunnet i dom fra Bergen tingrett i mai 2018.

Eieren av campingvognen anket dommen. Hovedforhandling ble avlyst flere ganger som følge av sykdom hos campingvogneierens advokat og senere fra campingvogneieren selv. Det ble til slutt gjennomført rettsmekling og i januar 2021 ble partene enig om et forlik.

Av rettsforliket fremgikk det at campingvogneieren skulle trekke anken. Han fikk frist til nyttårsaften 2021 med å selge installasjonene sine på campingplassen. Hvis salget ikke ble gjennomført, måtte han frivillig fjerne installasjonene.

Hverken vogn eller spikertelt ble fjernet innen fristen. Innehaveren av campingplassen sendte i februar 2022 krav om tvangsfravikelse til Hordaland tingrett. Campingvogneieren svarte seks dager etterpå med å ta ut stevning med påstand om at rettsforliket av januar 2021 er ugyldig.

Eieren av campingplassen gjorde i tilsvar prinsipalt gjeldende at søksmålet var for sent satt frem og skulle avvises. Campingvogneieren motsatte seg at søksmålsfristen ikke var holdt, og krevde subsidiært oppfrisking.

I juni 2022 avsa Hordaland tingrett dom hvor begjæring om oppfrisking ikke ble tatt til følge og saken for øvrig ble avvist. Eieren av campingvognen ble dømt til å betale sakskostnadene til campingplasseieren. I september i år har Hordaland tingrett kommet til at tvangsfullføring av rettsforliket skal gjennomføres.

Campingvogneieren har anket dommen i Hordaland tingrett, og Gulating lagmannsrett har altså valgt å behandle saken.

– Nå blir det satt punktum

Lagdommerne slår først og fremst fast at søksmålet ikke var for sent fremsatt, og campingplasseieren har dermed ikke fått gjennomslag for at saken skal avvises. Når det gjelder campingvogneierens anførsler om at han har vært for syk til å håndtere sine juridiske interesser, konstaterer lagdommerne tørt at søksmålet mot campingplasseieren er «tatt ut i den same perioden som han i følgje erklæringa ikkje skal ha vore i stand til å ivareta sine juridiske interesser».

Under rettssaken ble det lagt frem diverse anførsler fra begge parter, herunder at eieren av campingplassen skal ha vanskeliggjort salget av installasjonene til campingvogneieren, mens campingvogneieren skal ha tapt store beløp på grunn av oppførselen til campingvogneieren.

Lagmannsretten har som tingretten kommet til at det ikke er sannsynliggjort at det er grunnlag for oppfrisking etter tvisteloven.

– Dette inneber at saka om rettsforliket er gyldig vert avvist frå tingretten, heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett, hvor domstolen avslutter slik:

– Sjølv om saka har økonomisk verdi for (campingvogneieren, red. anm.), meiner lagmannsretten at det òg for han har ei verdi at det no vert sett punktum for den langvarige striden knytt til vognplassen.

Eieren av campingvogneieren ble dømt til å dekke sakskostnadene til eieren av campingplassen for lagmannsretten. Campingvogneieren var selvprosederende i retten, mens innehaveren av campingplassen var representert ved advokat Robert Neverdal i Harris Advokatfirma.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no