Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VIDEREFØRES: Kloster og kirke viderefører dagens drift. Foto: Google

En plansak utenom det vanlige

Oslo Katolske Bispedømme ønsker å vurdere mulighet for etablering av boligbebyggelse på deler av tomtegrunnen til Marias Minde Kloster.

Tore Årdal

onsdag 5. juni 2019 20:11 (Oppdatert 13. september 2019 1:24 )

På vegne av Oslo Katolske Bispedømme har OPUS Bergen bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Henvendelsen gjelder en potensiell plansak som «litt utenom det vanlige», som plankonsulenten skriver.

Planområdet vil omfatte Marias Minde Kloster i Sandviken.

– Det er ønskelig å vurdere mulighet for etablering av boligbebyggelse i mindre skala på deler av tomtegrunnen. Kloster og kirke viderefører dagens drift, skriver OPUS Bergen til PBE.

Plankonsulenten har gjort oppdragsgiver oppmerksom på at «dette ikke er rett frem av flere grunner», og har derfor anbefalt at saken drøftes med PBE i et veiledningsmøte. OPUS Bergen ser for seg å lage en mini stedsanalyse som utgangspunkt for drøftingen.

– Plansituasjon er både byfortettingssone for deler av området og sone 4 for andre deler. Fremdriften frem mot et slikt møte er stram, da saken skal opp i kirkemøte den 13. juni. Dette er jo ingen tradisjonell forslagstiller, og en ikke rett frem plansak, og vi ønsket derfor å sondere terrenget litt med dere med hensyn til hva vi skal levere til et veiledningsmøte, heter det i henvendelsen til PBE.

I en foreløpig tilbakemelding til OPUS Bergen viser PBE til en tidligere plansak for deler av området, og bekrefter at boligutbygging «ikke vil være rett frem». Etaten tar det for gitt at eiendommen Marias Minde Kloster ikke tenkes berørt.

Ifølge Bergen byleksikon er Marias Minde rekonvalesenthjem og moderhus for St. Franciskus-søstrene, reist på eiendommen Nyland i midten av 1950-årene. Stedet ble i sin tid ervervet av den daværende katolske sogneprest i Bergen, Erik Wang, for en pengegave han hadde mottatt fra den velstående fransk-norske katolikken Valborg Cady de Navacelle.

– Før han døde i 1913, testamenterte Wang eiendommen til kongregasjonen for at søstrene skulle kunne bygge et hvilehjem og tilbringe alderdommen der, heter det i Bergen byleksikon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no