Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VIDEREFØRES: Kloster og kirke viderefører dagens drift. Foto: Google

En plansak utenom det vanlige

Oslo Katolske Bispedømme ønsker å vurdere mulighet for etablering av boligbebyggelse på deler av tomtegrunnen til Marias Minde Kloster.

Tore Årdal

onsdag 5. juni 2019 20:11 (Oppdatert 21. juni 2019 11:58)

På vegne av Oslo Katolske Bispedømme har OPUS Bergen bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Henvendelsen gjelder en potensiell plansak som «litt utenom det vanlige», som plankonsulenten skriver.

Planområdet vil omfatte Marias Minde Kloster i Sandviken.

– Det er ønskelig å vurdere mulighet for etablering av boligbebyggelse i mindre skala på deler av tomtegrunnen. Kloster og kirke viderefører dagens drift, skriver OPUS Bergen til PBE.

Plankonsulenten har gjort oppdragsgiver oppmerksom på at «dette ikke er rett frem av flere grunner», og har derfor anbefalt at saken drøftes med PBE i et veiledningsmøte. OPUS Bergen ser for seg å lage en mini stedsanalyse som utgangspunkt for drøftingen.

– Plansituasjon er både byfortettingssone for deler av området og sone 4 for andre deler. Fremdriften frem mot et slikt møte er stram, da saken skal opp i kirkemøte den 13. juni. Dette er jo ingen tradisjonell forslagstiller, og en ikke rett frem plansak, og vi ønsket derfor å sondere terrenget litt med dere med hensyn til hva vi skal levere til et veiledningsmøte, heter det i henvendelsen til PBE.

I en foreløpig tilbakemelding til OPUS Bergen viser PBE til en tidligere plansak for deler av området, og bekrefter at boligutbygging «ikke vil være rett frem». Etaten tar det for gitt at eiendommen Marias Minde Kloster ikke tenkes berørt.

Ifølge Bergen byleksikon er Marias Minde rekonvalesenthjem og moderhus for St. Franciskus-søstrene, reist på eiendommen Nyland i midten av 1950-årene. Stedet ble i sin tid ervervet av den daværende katolske sogneprest i Bergen, Erik Wang, for en pengegave han hadde mottatt fra den velstående fransk-norske katolikken Valborg Cady de Navacelle.

– Før han døde i 1913, testamenterte Wang eiendommen til kongregasjonen for at søstrene skulle kunne bygge et hvilehjem og tilbringe alderdommen der, heter det i Bergen byleksikon.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no