Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ADVARER: – Vi vil advare mot at utbyggingen deles opp i flere områder, ettersom transformasjonen vil foregå over en svært lang periode, uttaler Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Foto: Bergen Næringsråd

Etterlyser dristigere fremtidsbilder for Dokken

Bergen Næringsråd mener det er viktig å finne gode svar på hva Dokken kan være for byen og for regionen.

Tore Årdal

torsdag 25. februar 2021 10:05 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

– Vi deler fullt ut målene om en mangfoldig og livskraftig bydel, men skulle gjerne sett noen enda dristigere fremtidsbilder av «Dokken for Bergen og alle i verden», der grensene virkelig skyves for våre forestillinger av en sirkulær bydel 20 til 30 år frem i tid.

Vi må også finne gode svar på hva Dokken kan være for Bergen og for regionen, skriver administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd i en høringsuttalelse til  til overordnet strategi for Dokken.

Hun understreker viktigheten av at Dokken ikke må trekke vitale funksjoner ut fra Bergens tradisjonelle sentrum, men snarere supplere og forsterke disse.

– Det er også viktig at det hentes inn et bredest mulig erfaringsgrunnlag fra transformasjon av havneområder andre steder, som for eksempel København, Aarhus, Oslo og Stockholm. Bærekraftbegrepet er fremtredende i høringsutkastet, men det er ikke entydig definert hva det betyr. Det er en klar ambisjon at det skal bygges boliger for alle grupper. Bærekraft må i denne sammenheng forstås som sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. Det må avklares hvordan oppnåelse kan måles på kort og lang sikt, skriver hun.

Utbyggingspotensialet på Dokken kan være inntil 3.000 boliger og næringsarealer for 7.000 arbeidsplasser. Det indikeres 20.000 reiser inn og ut av området hver dag.

– Selv om Dokken ligger i sentrum av Bergen, har området dårlig kollektivdekning og svake koblinger til resten av sentrum. Vi mener det er svært viktig at et overordnet transportsystem er avklart tidligst mulig. Det vil være av stor betydning at koblingene er gode også mot Laksevåg. Det må derfor legges til rette for nye forbindelseslinjer som øker mobiliteten for gående, syklende og kollektivreisende mellom det tradisjonelle sentrum, Dokken og Laksevåg, heter det i uttalelsen.

Warncke mener også at det bør planlegges en trasé for mobilitet og kollektivtrafikk, med muligheter for en gang- og sykkelbro over Puddefjorden.

– Denne må kunne åpnes for båttrafikk. Til sist må det også sikres arealer til infrastruktur for en fremtidig blå bybane/bybåt, der første strekk som pekes ut av Bergen kommune er Laksevåg verft – Nøstet.

Bergen Næringsråd foreslår også at det vurderes å endre bruken av tunnelen under Nygårdsparken – fra Media City Bergen til Dokken – fra jernbane til sykkel og el-sparkesykkel.

– Her bør det også utredes påkoblinger fra sentrum og Marineholmen. Dette vil gi svært kort reisetid mellom Dokken og store deler av sentrum, noe som ikke minst vil få stor betydning for flere tusen som skal ha sitt arbeidssted på Dokken, skriver Warncke.

Bergen Næringsråd ser det også som svært viktig at Dokken ikke blir en sammenhengende bygge- og anleggsplass i mange år.

– Vi vil advare mot at utbyggingen deles opp i flere områder, ettersom transformasjonen vil foregå over en svært lang periode. Transformasjonen bør begynne som påkoblinger til Møhlenpris i sør eller Nøstet i nord. Sentrale grep kan også være krav til midlertidige løsninger på delområder, tidlig utvikling av parker og grøntanlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no