Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TAKET NÅDD: Taket på 120 boliger i vedtatt reguleringsplan er allerede nådd. Foto: Google

Fikk nei til å bygge ut med ytterligere 40 boliger

Plan- og bygningsetaten stanset planinitiativet til Optibo Utbygging AS på Laksevåg. Heller ikke Byrådet støtter forslaget.

Tore Årdal

onsdag 30. november 2022 12:04 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

Optibo Utbygging AS ønsker å bygge ut flere boligfelt i reguleringsplanen for Gravdalsfeltet i Laksevåg. Taket på 120 enheter er nådd.

– Planen skal legge grunnlaget for utbygging av 40 boenheter og utvidelse og oppgradering av vei og gang- / sykkelarealer. I innledende fase er det gjennomført befaring i området og i etterkant utledet et forslag til en veiløsning, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten (PBE) besluttet imidlertid å stanse planforslaget.

– Tiltaket ligger i ytterkanten av sone 3, tett på byfjellsgrense og LNF-områder. Med begrunnelse i lokalisering, allerede høy utnyttelse og at tiltaket vil bli bilbasert, kan ikke PBE anbefale oppstart av planarbeid som legger opp til en så stor økning i biltrafikk, skrev etaten i begrunnelsen.

På vegne av Optibo Utbygging sendte Opus arkitekter et brev til PBE med krav om at saken skulle forelegges bystyret.

– Vi finner avgjørelsen om å stoppe planinitiativet som svært urimelig, og ber derfor om at bystyret v/utvalg for miljø og byutvikling tar saken opp til endelig avgjørelse, heter det i brevet.

– Utgangspunktet og premissene for planinitiativet og oppstart for Gravdalsvegen, slik forslagsstiller ser det, var at Gravdalsvegen måtte reguleres med bakgrunn i tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune, der forholdene for myke trafikanter måtte utbedres for å kunne bygge flere boliger i reguleringsplanen for Gravdalsfeltet. I samråd med veimyndigheten og PBE ble det derfor først besluttet at veien skulle reguleres i en egen detaljregulering, jf. planinitiativ sendt inn 7. mars 2022, skriver arkitektselskapet.

Opus arkitekter oppfordrer at en gjennom en politisk behandling ser på hva som er det beste for området, både for de som allerede er flyttet inn etter gjennomført utbyggingen, og for fremtidige beboere som flytter inn når en får ferdigstilt utbyggingen av området.

– Vi ber om at behandlingen fører til at vedtaket om stopp av planinitiativet blir opphevet, og at oppstart av planarbeidet kan settes i gang som planlagt. Ved dialog og samarbeid med kommunen, er vi sikre på at vi kommer frem til de beste løsningene for å kunne ferdigstillelse en påbegynt utbygging av området, skriver Opus arkitekter.

Nå innstiller imidlertid byrådet til utvalg for miljøutvikling å stanse planinitiativet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no