Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

AVVIST: Bystyret avviste det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken. Ill: Lie Øyen Arkitekter

Fikk nei til dette prosjektet

Skanska Norge AS ville bygge 80-90 nye boliger og 3 000 kvadratmeter næring, men politikerne setter av tomten på Dikkedokken til kulturformål.

Tore Årdal

tirsdag 19. mars 2019 0:10 (Oppdatert 20. mai 2019 23:18 )

– Dikkedokken er en eiendom med spesielle muligheter til å inngå som et tilskudd til Bergen sentrum; beliggende mellom den pittoreske småhusbebyggelsen og en levende kulturscene, sydvestvendt, langs sjøen. Den bratte skjæringen i terrenget i bakkant tar imot brorparten av skyggene nybygg vil kaste, heter det i planforslaget som Lie Øyen Arkitekter har utarbeidet for Skanska-selskapet AS Dikkedokken.

Arkitektselskapet har gjort en rekke studier og analyser av mulighetene på tomten i planprosessen. Mye har dreiet seg om størrelsen på byggets fotavtrykk i forhold til høyde, og hvordan bygningskroppen danner rom mot sjø, mot gate i bakkant og mot småhusbebyggelsen.

– Målet med reguleringen er å få det som i dag er et avstengt, nedlagt industriområde til å bli en del av Bergen sentrum, med boliger, næring og kultur, og en sjøfront åpen for allmenn ferdsel, skrev Lie Øyen Arkitekter i planforslaget, som i hovedalternativet skulle gi 80-90 nye boenheter og 3 000 kvadratmeter næring.

Bystyret avviste imidlertid det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken, og vedtok nylig at tomten skal settes av til kulturformål.

Bystyret ba samtidig Byrådet arbeide for en snarlig realisering av kulturformål på tomten – i tråd med tidligere vedtak.

Byrådet har tidligere pekt på at planforslaget inneholder mange gode løsninger for en eventuell boligbygging i Dikkedokken, men viste til at en videre utvikling av tilgrensende områder til det unike tilbudet ved USF vil forsterke USF og den eksisterende kulturaksen som går fra USF til DNS og KODE.

– Denne satsingen vil styrke sentrum gjennom å tilby en variasjon av unike kulturtilbud, uttalte Byrådet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no