Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

I tillegg til hotell var planen at det skulle være restaurant i første etasje. (Foto: Google)

Fikk nei til hotell på Nøstet

Haugland Gruppen AS fikk ikke tillatelse til å bygge om Nøstetorget 5 til hotell, og vil derfor fokusere på kontorutleie.

Tore Årdal

fredag 14. desember 2018 9:59 (Oppdatert 12. april 2019 16:17)

– Dette er en helt uforståelig avgjørelse. Vi ønsket å oppgradere både et område og et bygg, samt å åpne opp for allmennheten og å bygge ut og forlenge promenaden. Nå forblir området lukket. Vi fokuserer nå på kontorutleie i denne eiendommen, sier Rasmus Haugland i Haugland Gruppen AS.

På vegne av selskapet søkte Opus Arkitektur om ombygging og bruksendring fra parkering/næring til hotell for Nøstetorget 5. I tillegg til hotell, skulle det være restaurant i første etasje.

Først sa Byantikvaren nei til prosjektet, som blant annet inkluderte et påbygg på to etasjer. Deretter ble prosjektet endret drastisk, og den eksisterende bygningen skulle mer eller mindre beholdes uendret, med et par unntak.

Heller ikke det justerte forslaget fikk medhold. I avslaget på søknaden skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at «tiltaket er av en slik størrelse, at det vil medføre konsekvenser for bruk og disponering av strandsone og tilliggende arealer».

– Tiltakets beliggenhet langs sjø, i kombinasjon med uavklarte problemstillinger knyttet til infrastruktur, parkering, adkomst og offentlig tilgjengelige arealer for allmennheten, er ikke belyst i tilstrekkelig grad. Fylkesmannen skriver i sin uttale at fremtidig bruk av eiendommen må avklares gjennom et reguleringsplanarbeid som inkluderer disse temaene på en overordnet måte, skriver PBE.

Etaten mener også at tiltaket kommer i strid med kommuneplanens arealdel med hensyn til byggegrense langs sjø (minimum 3 meter).

Det ble søkt om å oppføre et påbygg på fasade vest med ca. 2,75 meter utkraging utover byggelinje/sjø.

– Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Etter det kommunen kan se, er det ikke vedlagt utfyllende begrunnelse for søknad om dispensasjon for utkraget påbygg, heter det i avslaget.

Plantegninger viser at tilbygget ville gi ekstra hotellrom til fem av etasjene. Søker mener tilbygget har gode estetiske kvaliteter og står i kontrast til eksisterende gammel bygning.

– I denne konkrete saken vurderer vi at påbygget som krager ut over sjø ikke kan tillates, skriver PBE.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no