Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INDUSTRIOMRÅDE: - I dette området er det viktig å ta inn over seg industrihistorien til Indre Laksevåg, påpeker Plan- og bygningsetaten.

Fikk nei til næringsbygg

Tiltakshaver kuttet ikke høyder og utnyttelse i Damsgårdsveien 106, slik fagetaten forutsatte. Bystyret avviste reguleringsplanen.

Tore Årdal

onsdag 3. juli 2019 23:35 (Oppdatert 9. oktober 2019 21:26 )

På vegne av Damsgårdsveien 106 AS har Asplan Viak fremmet planforslag for Damsgårdsveien 106, et område like nordvest for Puddefjordsbroen i Laksevåg bydel. Planområdet er i dag delvis bebygget. Området grenser mot Damsgårdsveien i nord, Michael Krohns gate i sør, Puddefjordsbroen i øst og næringsbygg i vest. Strax-huset holder til på eiendommen i dag.

Hovedmålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av bygningsmassen til Strax-huset, samt åpne opp for etablering av et nytt kontorbygg vegg-i-vegg. Nytt næringsareal er oppgitt til ca. 5 979 kvadratmeter. Det ble også foreslått en utvidelse av eksisterende bygg med 2 etasjer i høyden, samt breddeutvidelse fra 3. etasje og oppover.

Etter første gangs behandling hos Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det forutsatt at byggehøyder og utnyttelse burde reduseres. Forslagsstiller valgte likevel å videreføre foreslåtte byggehøyder og utnyttelsesgrad etter offentlig ettersyn.

– I dette området er det viktig å ta inn over seg industrihistorien til Indre Laksevåg, og de kulturminnene som ligger i umiddelbar nærhet. Det må søkes å legge til rette for utbygging som ikke overskygger kulturminnene, skaper barrierer mellom Laksevågsiden og «bysiden», eller ødelegger silhuetten fra byfjellene, skriver PBE i saksfremstillingen.

Etaten påpeker også at det, grunnet den lave levekårsindeksen, er viktig å ivareta de kvalitetene beboerne i området har med hensyn til sikt.

– Videre er det viktig, i den grad det er mulig, å legge til rette for areal rundt bebyggelsen som oppleves som oversiktlig og trygt. Det er ikke innvendinger mot reguleringsformålet, men hovedgrepet hva gjelder byggehøyder og utvidelse kan ikke anbefales. Det legges til grunn at dersom det er behov for å utvide formålet knyttet til tjenestene som ytes i Strax-huset, kan dette løses innenfor nytt kontorbygg i felt BK, heter det i saksfremstillingen.

I tråd med innstillingen fra komite for miljø og byutvikling avviste bystyret reguleringsplanen. Bystyret ber samtidig byrådet om å initiere arbeidet med en felles plan for del av Indre Laksevåg.

Damsgårdsveien 106 AS eies av Bergen Kommunebygg AS, som igjen har en rekke aksjonærer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her vil Midgard Gruppen bygge på

Nyheter / fredag 13. desember 2019

9 milliarder i år

Nyheter / tirsdag 10. desember 2019

Flytter fra Media City Bergen

Nyheter / mandag 9. desember 2019

Knallsterkt transaksjonsmarked i Bergen

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Nominert til internasjonal prestisjepris

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Åpner to nye hoteller i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 6. desember 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no