Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FAMILIEBOLIGER: PBE ønsker at det legges vekt på boenheter tilpasset barnefamilier. Ill: Arkitektgruppen Cubus

Forbildeprosjekt på Nordnes

Larsen og Solheim AS fikk byrådets aksept til et forbildeprosjekt på eiendommen Strangehagen 13. Siden er prosjektet ytterligere videreutviklet.

Tore Årdal

torsdag 10. september 2020 6:32 (Oppdatert 1. oktober 2020 6:14 )

I juni bestilte Arkitektgruppen Cubus oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Strangehagen 13 på Nordnes. Bakgrunnen er at byrådet i desember 2019 vedtok aksept av planinitiativet og oppstart av reguleringsplan for eiendommen. I saksfremstillingen angis viktigheten av tett kontakt mellom prosjekt/plantiltak og bl.a. Byarkitekten.

– Vi har siden byrådsvedtaket gjennomført en prosess, der prosjektet har blitt videreutviklet i tett dialog med Byarkitekten, og vi har i felleskap kommet frem til at prosjektet som ligger til grunn for planutarbeidelsen nå er «modent» for planfasene, skrev arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Ett av de underliggende premissene for byrådets aksept av planintiativet, var at prosjektet skulle fremstå som et forbildeprosjekt – ikke bare i sin fysisk/arkitektoniske utforming, men også i hvordan det søkte råd og forankring.

– Noe av det aller viktigste drøftingstemaet i et oppstartsmøte, syns vi er organiseringen av medvirkningen. Og da i en litt utvidet betydning ikke bare knyttet til nabolag og nærmiljø/bydel, men også fortsettelse av – og ny medvirkning vis-á-vis rådgivende kommunale og kanskje også fylkeskommunale instanser. Vi sikter her til hvordan dialogen med Byarkitekt fortsetter, men suppleres og utvides med Byantikvar, fylkeskonservator og også andre fylkeskommunale instanser foruten PBE, påpekte arkitektselskapet.

I oppstartsmøtet uttalte PBE at tilpassing til eksisterende bebyggelse vil være et viktig tema for plansaken. Herunder er viktige temaer dimensjonering av volumer, hvordan ny bebyggelse forholder seg til gaten og materialbruk/fasadeutrykk.

– Vi setter stor pris på at det allerede er gjort et stort arbeid på dette. Det gir et godt grunnlag for videre diskusjon, uttalte PBE i møtet.

Etaten ønsker at det legges vekt på boenheter tilpasset barnefamilier.

– Nordnes er godt egnet for barnefamilier, men har som sentrum for øvrig per i dag fraflytting av barnefamilier. Arkitekturens forhold til strangehagens gatemiljø vil måtte diskuteres grundig.

Prosjektet rommer seks boenheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

– Få salgsobjekter i bergensmarkedet

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Selger næringsseksjon på Paradis

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Pilotprosjekt med 375 boliger «er kommet til et veiskille»

Nyheter / onsdag 30. september 2020

Smarte byer-ekspert til ABO

Nyheter / tirsdag 29. september 2020

I dette bergensområdet skal det bygges 550.000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Store planer ved Oasen

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no