Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet

Artikkelforfatterne er advokat Ingrid Kyvig, advokat og partner Olav Pedersen og advokat og partner Stig J. Harris i Advokatfirmaet Harris. Bystyret er etter kommuneloven det øverste kommunale beslutningsorgan. Dets medlemmer er valgt for å representere folkeviljen i byen – for å utøve demokrati. En av Bystyrets viktigste ansvarsoppgaver er revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA). KPA … Fortsett å lese Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet