Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

PBE påpeker at områdene langs sjøen i Bergen sentrum er under sterkt press. (Foto: Google Street View)

– Har kastet bort 2 år og masse penger

Haugland Gruppen AS ville «åpne opp og skape liv i et dødt område» på Nøstet, men Bergen kommune mener at forslaget ikke ivaretar fellesskapets interesser.

Tore Årdal

tirsdag 18. desember 2018 10:18 (Oppdatert 12. april 2019 16:16)

I forrige uke skrev Estate Vest at Haugland Gruppen AS ikke fikk tillatelse til å bygge om Nøstetorget 5 til hotell, og vil derfor fokusere på kontorutleie.

Rasmus Haugland i Haugland Gruppen AS uttalte da at Plan- og bygningsetatens (PBE) avgjørelse «er helt uforståelig». Han reagerer også på at Bergen kommune først er positiv til hotellplanene, for så å si nei etter 2 år.

– Vi har kastet bort 2 år og masse penger på denne prosessen, sier Haugland.

Han karakteriserer området rundt Nøstetorget 5 som lukket, og mener det vil være positivt for allmennheten at det åpnes opp. I tillegg til hotell var planen å åpne restaurant i første etasje. Dessuten skulle eiendomsselskapet bygge ut og forlenge promenaden.

Til tross for disse tiltakene, konkluderer PBE med at «fellesskapets interesser ikke ivaretas ved dispensering fra formål for etablering av hotell».

– Ansvarlig søker har ikke opplyst om fordeler ved å dispensere fra formål, og kommunen kan heller ikke se at det vil være fordeler ved å dispensere i saken. Ulempene vil være presedenseffekter, samt uheldig disponering av arealer lang sjø der konsekvensene av tiltaket ikke er belyst. Fylkesmannen fraråder å dispensere fra formål da tiltaket berører viktige samfunnsmessige interesser. Etter en samlet vurdering vil ikke fordelene være klart større enn ulempene, skriver etaten i avslaget.

På spørsmål om det er i felleskapets interesser at området forblir lukket, svarer Sylvi Søvik Wathne, byggesakssjef i PBE, at det i denne saken er «en del tema (trafikk, strandsonetema, offentlig tilgjengelighet m.m.) som ikke er belyst godt nok».

– Det har Fylkesmannen også beskrevet i sin uttale til søknaden. Disse tema, som har betydning for fellesskapets interesser, gjennomgås grundig i en planprosess. Tiltakshaver kan beholde eiendommen slik den står, eller det kan startes en planprosess for å sikre at nye formål på eiendommen utvikles tråd med overordnede føringer, uttaler hun i en e-post.

– I avslaget skriver PBE at «ulempene vil være presedenseffekter». Hvordan vurderer dere mulige presedenseffekter opp mot behovet for byutvikling?

– Dispensering fra formål skaper presedens. Det betyr at plangrunnlaget mister sin verdi, og at man beveger seg bort fra en planlagt og ønsket byutvikling. Et hotell i strandsonen i den sentrale bykjernen får konsekvenser, og de må belyses med en ny plan der det tas høyde for dagens utfordringer og problemstillinger, svarer Wathne.

– I avslaget vises det også til «uheldig disponering av arealer langs sjø der konsekvensene av tiltaket ikke er belyst». Er det en heldig disponering av arealer langs sjø at området rundt Nøstetorget 5 forblir som i dag?

– Områdene langs sjøen i sentrale strøk/Bergen sentrum er spesielt viktig, og står samtidig under sterkt press. Det er ønskelig med en utvikling av strandsoneeiendommer i sentrum, men det må skje i tråd med overordnede og veloverveide strategier for byutvikling. I denne saken har både kommunen og Fylkesmannen konkludert med at det er nødvendig med et oppdatert plangrunnlag før større endringer kan iverksettes.

– Ifølge Haugland Gruppen AS har dette vært en toårig prosess, der de først fikk positive signaler fra kommunen, for så å ende opp med et avslag. Hvordan opplever dere prosessen?

– Det er ikke gitt lovnader om tillatelse, det pleier ikke kommunen å gi. Det er i referat informert om at tiltaket er avhengig av dispensasjoner. Fylkesmannen har skrevet en negativ innstilling i saken. Fylkesmannens uttale veier tungt og er en sterk føring for vedtakets konklusjon, jf plan- og bygningsloven § 19-2, svarer hun i e-posten.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no