Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Planforslaget legger til rett for bolig, barnehage, næringsvirksomhet på gateplan, kontor, torg, grøntarealer, park og et kommunalt flerbruksbygg. Plankonsulent: Rambøll / Henning Larsen

Har omfattende planer for Mindemyren nord

Planforslaget for Mindemyren nord – i regi av Bergen kommune – er lagt ut til offentlig ettersyn.

Tore Årdal

tirsdag 15. november 2022 10:50 (Oppdatert 1. desember 2022 10:08 )

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet forslag til offentlig detaljreguleringsplan for Mindemyren Nord. Nå er planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Årstad bydel nord på Mindemyren, ved Solheimsvatnet. Området er på ca. 95 mål. Hensikten med planen er å legge til rett for bolig, barnehage, næringsvirksomhet på gateplan, kontor, torg, grøntarealer, park og et kommunalt flerbruksbygg. Sistnevnte skal inkludere barneskole, idrett, kultur, frivillighetssentral, omsorg-plussboliger og aktivitetssenter, som sammen skal bidra til å skape en levende bydel.

Planforslaget skal bygge opp under felles visjon for Mindemyren som en blågrønn gåby for alle.

Sentrale temaer i planprosessen har vært grad av utnytting, kvalitetskrav i KPA, byggehøyder, kulturmiljø, barnehage- og skolekapasitet, trafikk, støy, logistikk, flom, bomiljø og barn og unges interesser.

– Under formål bolig er det mulighet for 180 boenheter i blokkbebyggelse mot Kanalveien, fordelt på bygg med kun bolig som formål og bygg hvor bolig er kombinert med kontor, eller næring eller tjenesteyting, fremgår det av planforslaget.

Tjenesteyting er bestemt å være barnehage med plass til 80 barn. Næring og kontorer skal i hovedsak ligge på gatenivå, ha høy første etasje og aktive fasader. For å oppnå variasjon i befolkningssammensetning er det i bestemmelsene fastlagt at en viss andel boenheter skal være store familieleiligheter. Det er også satt krav til størrelse på og andel mindre leiligheter.

Flerbruksbygget, i planens sørlige del, er et komplekst bygg som skal huse både skole for 400 fremtidige barneskoleelever, ca. 32 omsorg-plussboliger, idrettshall og arealer for kulturvirksomhet. Det skal også være mulighet for kafédrift, og bygget skal være samlingssted for nærmiljøet.

Mellom boligene i norddelen av planområdet og flerbruksbygget ligger bygg for forretning, kontor og næring med fasade mot Kanalveien, gatetun og torg. Hovedadkomst for varelevering og HC parkering ligger i gatetunet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Slik varierer toppleien for kontor i Bergen

Nyheter / torsdag 1. desember 2022

90 boligeiere må ut med millionerstatning

Nyheter / torsdag 1. desember 2022

Fikk nei til å bygge ut med ytterligere 40 boliger

Nyheter / onsdag 30. november 2022

Han blir sjef i Vestenfjeldske Eiendom

Nyheter / mandag 28. november 2022

Lynghaugparken vant kommunens pris

Nyheter / mandag 28. november 2022

Rådgiver krevde 3,5 mill – gikk på fullt tap i retten

Nyheter / torsdag 24. november 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no