Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ATTRAKTIV BELIGGENHET: Ifølge planforslaget har området en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. Illustrasjon: En til En Arkitekter

Har planer om 13 leiligheter nord for Paradiskrysset

Orion Prosjekt AS og Constructa Entreprenør AS ønsker å rive den eksisterende eneboligen og fortette på tomten.

Tore Årdal

onsdag 20. april 2022 6:21 (Oppdatert 18. mai 2022 11:08 )

På vegne av Stavkirkevegen 11B AS foreslår plankonsulent Ard arealplan detaljregulering for et område på 3,7 dekar øst for Storetveitvegen (FV582) i Fana bydel. Planområdet er lokalisert omtrent 600 meter nord for Paradiskrysset og ca. 300 meter sør for Storetveitmarken.

– Planområdet har en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. Det er ca. 650 meter å gå til nærmeste bybanestopp på Fantoft og ca. 800 meter til bybanestoppet på Paradis. I tillegg ligger bussholdeplassen for linje 83 med avgang hvert 30. minutt det meste av dagen i begge retninger ca. 100 meter fra planområdet, fremgår det av planforslaget.

Hovedformål er blokkbebyggelse med opptil 13 leiligheter fordelt på 2 bygg, noe som forutsetter rivning av den eksisterende boligen på eiendommen. Planen sikrer også den etablerte turstien som går fra Storetveitvegen, mellom Stavkirkevegen 11 og 11 B.

Viktige tema i planprosessen har vært kulturmiljø, herunder sted- og landskapstilpasning, byform og arkitektur, støy og klima.

Plan- og bygningsetaten vurderer at planforslaget i hovedsak er i samsvar med overordnede planer og merknader i bystyrets vedtak. Etaten slutter seg til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i forslaget.

Stavkirkevegen 11B AS eies 50/50 av Orion Prosjekt AS og Constructa Entreprenør AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Går til DARK fra Asplan Viak

Nyheter / mandag 23. mai 2022

– Det kan knapt bli mange nok nye boliger i sentrum

Nyheter / torsdag 19. mai 2022

Gikk fra Opus til Bonava

Nyheter / onsdag 18. mai 2022

Herman Friele inn i styret i Citybox

Nyheter / fredag 13. mai 2022

Boligprosjekt inngår i kunstutstilling

Nyheter / torsdag 12. mai 2022

Backer kjøpte kombieiendom på Midtun

Nyheter / onsdag 11. mai 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no