Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

2.000 KVM NÆRING: I tillegg til boligene foreslås det ca. 2.000 kvadratmeter næringsareal med tilpasset uteoppholdsareal og bil- og sykkelparkering. Ill: Ard Arealplan

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Axer ønsker å utvikle et delsentrum der beboerne har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som det er direkte tilkomst til naturen.

Tore Årdal

torsdag 15. juli 2021 10:35 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

I mars skrev Estate Nyheter Vest at Axer hadde kjøpt flere eiendommer i Åsane, deriblant Langarinden 2, 4B og 6. Til sammen utgjør eiendommene et samlet planområde på ca. 20 mål. Der ser selskapet ekstra store muligheter for boligutvikling etter at det ble vedtatt å bygge bybane til Åsane.

Nå har Ard Arealplan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet. Av henvendelsen til etaten fremgår det at Axer primært ønsker å bygge boliger og et mindre innslag av næring og handel.

– Området ønskes utviklet parallelt med bybanetraséen, da det er planlagt et fremtidig bybanestopp innenfor planområdet. Det er nest siste bybanestopp før endestoppet som planlegges plassert her. Anbefalingen peker på en fremtidsrettet bebyggelse tuftet på prinsippet om gåbyen i samsvar med Bergen kommunes gåstrategi, heter det i henvendelsen til PBE.

Planområdet ligger nordøst for Liavatnet i Åsane bydel, nordøst for tettstedet Åsane senter og 12 km nord for Bergen sentrum. Området er omkranset av småhusbebyggelse mot øst, næringsklynge mot sør, Kyrkjekrinsen skole langs veien Åsamyrane mot nord og Liavatnet med Flaktveitveien mot vest.

– Intensjonen er å utvikle et delsentrum der mennesker og det daglige livet er i fokus. Der en har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som man har direkte tilkomst til naturen. Et knutepunkt der biler som transportmiddel er underordnet og mennesker i alle aldre kan finne sin plass.

– Bebyggelse tett på bybanestoppet og på den planerte flaten foreslås urban med relativt høy utnyttelse. Bebyggelse mot øst skal plasseres med god terrengtilpasning og la seg inspirere og tilpasse seg områdets småhustypologi, skriver Ard Arealplan.

Totalt planlegges det for ca. 300 boliger samt ca. 2.000 kvadratmeter næringsareal med tilpasset uteoppholdsareal og bil- og sykkelparkering i henhold til KPA.

For å løse støyutfordringene samt utfordringer knyttet til øvrige mikroklimatiske forhold som kuldegrop og solforhold, foreslås det å heve bebyggelsen opp på en sokkel.

– Denne bør utformes slik at den er tilpasset landskapet samt er tilgjengelig å komme seg opp på. Videre skal sokkelen/første etasje ha aktive fasader med butikk, fellesfunksjoner og parkering. Biltrafikken i området blir på denne måten minimert, da bilene skjules i konstruksjonen og raskt kjører inn/ut av området, påpekes det i bestillingen av oppstartsmøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no