Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆR BYBANEN: Planområdet er beliggende ca. 500 meter øst for Skjold bybanestopp. Ill: Holon Arkitektur

Har planer om 34 boliger på Skjold

Markhus Bolig AS ønsker å regulere området i Hjortevegen for blokkbebyggelse fordelt på fire bygg.

Tore Årdal

mandag 21. september 2020 22:22 (Oppdatert 23. oktober 2020 18:15 )

– Planforslaget legger til rette for en videreutvikling og fortetting av boligområdet på Skjold. I planområdet foreslås det blokkbebyggelse med variasjon i type og størrelse, skriver Holon Arkitektur i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Arkitektselskapet er fagkyndig for Markhus Bolig, som ønsker detaljregulering for et område på 7,3 dekar i Hjortevegen, ca. 500 meter øst for Skjold bybanestopp i Fana bydel. Intensjonen med forslaget er å utvikle planområdet slik at det lokale særpreget styrkes.

– Dette gjøres ved å rive tre av fem eksisterende bygninger i planområdet, og utvikle disse eiendommene til et boligområde som samspiller med sine omgivelser. Planforslaget legger til rette for å bygge 4 blokker i 3-4 etasjers høyde med til sammen 34 boenheter, skriver arkitektselskapet.

Forslagsstiller har lagt avgjørende vekt på at «denne fortettingen skal hensynta strøkskarakter og tilliggende nabobebyggelse på best mulig måte». Det er også lagt vekt på at utomhusareal skal være med å øke strøkets tilgang på leke- og uteoppholdsareal.

Inngang er i hovedsak fra gatesiden via felles og privat forhage. Planen sikrer også at det skal bygges familieboliger over to plan.

– Det legges til rette for felles uteareal med svært gode solforhold. Utearealet er tilgjengelig fra fortau og må også forstås som en møteplass og et byrom for strøket. I arealet tilrettelegges det også for parsellhager / plantekasser for beboerne, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet og det planfaglige grepet i forslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Garages huseier vant frem i retten

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

De unge møttes på nett

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

– Korona har liten innvirkning på behovet for kontoreiendom i Bergen

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge over 50.000 kvm på Mindemyren

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Leiemarkedet i Bergen er lite påvirket av COVID-19 

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge 53 boliger i Fyllingsdalen

Nyheter / onsdag 21. oktober 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no