Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HELÅRS HAGE: Hagen blir et viktig element i boligprosjektet, og skal kunne brukes året rundt. Bildet viser Signaturhagen Nøtterøy.

Har planer om 80 leiligheter og stor innendørs hage

BOB og Signaturhagen Bolig AS har gått sammen om et prosjekt med deleløsninger og en høy andel møteplasser.

Tore Årdal

torsdag 12. januar 2023 9:24 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

På vegne av Signaturhagen Skjold AS har A/STAB og VILL Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan-  og bygningsetaten (PBE) for et samlet tomteareal på 5,2 mål sentralt på Skjold i Fana bydel. Dette er et prosjekt som eies av BOB og Signaturhagen Bolig AS på 50/50-basis.

– Eiendommene har en sentral og god beliggenhet med direkte nærhet til Mårdalen bybanestopp. I dag er eiendommene boligeiendommer bebygd med småhus. I reguleringsplanen for eiendommene videreføres boligformålet, med noe høyere utnyttelse, skriver de fagkyndige A/STAB og VILL Arkitektur i henvendelsen til PBE.

Bakgrunnen for prosjektet er at VILL, BOB og Signaturhagen – i forbindelse med utstillingskonkurransen NABO: Hvordan skal vi bo sammen? – utarbeidet konseptet «Hjørnesteinen». Konseptet har utgangspunkt i et ønske om å legge til rette for en mer sosial boform. Det baserer seg derfor i stor grad på deleløsninger og en høy andel møteplasser som treningsrom, storstue, lekerom, grillplass og nabolagsplass.

I tillegg er en grønn helårshage en viktig del av konseptet. Denne kan benyttes hele året, og blir en del av fellesskapets oppholdsareal. Signaturhagen har utarbeidet flere lignende konsepter andre steder i Norge.

– Vi har ferdigstilt prosjekter på Nøtterøy og Kongsberg, og tilbakemeldingene fra boligkjøperne er at de trives veldig godt. De får eierskap til fellesarealene, og opplever disse som en forlengelse av egen bolig, sier daglig leder Pål Erik Kind i Signaturhagen AS.

Han forteller at de har et tilsvarende prosjekt under utvikling med Boligbyggelaget TOBB i Stjørdal, og at de er svært fornøyde med å ha fått BOB som samarbeidspartner i deres første prosjekt i Bergen.

– Signaturhagen har utviklet et boligkonsept basert på en sosial boform og store fellesarealer både ute og inne. Konseptet har utgangspunkt i tanken om å skape sosial bærekraftige prosjekter, der en helårig hage er identiteten gjennom alle prosjektene. Rundt helårshagen bygges fellesskap og naboskap, som tilrettelegger for gode liv og hverdager, trygg oppvekst, fravær av ensomhet og et inkluderende fellesskap.

Idéskisse fra boligutstillingen NABO: Hvordan skal vi bo sammen?

I prosjektet på Skjold skisseres det en bygningsmasse med et samlet areal på ca. 8.000 kvadratmeter. Dette omfatter 80 leiligheter i tillegg til fellesarealer.

– Deler av utearealene i planområdet kan gjøres tilgjengelig for alle, og vil tilføre nærområdet kvaliteter som ikke er der i dag, heter det i henvendelsen til PBE.

A/STAB påpeker også at byarkitekten har uttrykt ønske om å være involvert i planarbeidet.

– Dette planinitiativet kommer ut av prosjektet som ble presentert på naboutstillingen, men konseptet og plangrepet gjøres på nytt for å få en ny prosess og en god tilpasning til stedet og eiendommene. Ambisjonen om høy grad av sosial bærekraft gjennom å skape felles møteplasser, der beboere kan bli kjent og være sammen, er fortsatt bærebjelken i prosjektet. Deleløsninger, fellesskapsløsninger, helårige hager og god arkitektur blir alle sett på som komponenter i å skape et prosjekt med høyt fokus på sosial bærekraft, skriver de fagkyndige.

Forslagsstiller ønsker at det gjennomføres et utvidet medvirkningsopplegg utover lovens minstekrav i forbindelse med oppstart av prosjektet.

– Forslagsstiller har erfaring med utvidede merdvirkningsopplegg fra andre byer i landet. De ønsker at kommunen deltar i medvirkningsopplegget, hvis kommunen har kapasitet og ønske om det. Vi ser for oss at avklaringer rundt dette kan være et tema under oppstartsmøtet, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no