Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RASK AVKLARING: Plan- og bygningsetaten har lagt forslaget ut til offentlig ettersyn for å få en rask planavklaring. Ill: Opus Bergen

Har planer om 90 nye boliger på Sandsli

Block Watne vil oppføre både rekkehus, tomannsboliger og leiligheter, men Plan- og bygningsetaten mener volumet er for stort.

Tore Årdal

mandag 4. mai 2020 18:23 (Oppdatert 3. juni 2020 6:36 )

Med dagens regulering er det mulig å bygge ca. 20 boliger innenfor det 57,5 dekar store planområdet med adresse Feråsen på Sandsli. Nå ønsker Block Watne en omregulering, som gjør det mulig med en utbygging av rundt 90 nye boenheter. Dette skal være en kombinasjon av rekkehus, tomannsboliger og leiligheter.

– Planen er i tråd med KPA 2018 og Bergen kommunes fortettingsstrategi for fortetting langs bybanen, påpeker plankonsulent Opus Bergen i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er i hovedsak ubebygget, med unntak av to eneboliger nordøst i planområdet. Den ene av disse forutsettes revet, mens den andre skal bevares. Hovedtilkomst til boligene vil være fra Steinsvikvegen og inn Feråsvegen med parkering i fellesanlegg under bakken.

Viktige temaer i planprosessen har vært utbyggingsomfang med tilhørende terrenginngrep i forhold til bevaring av eksisterende grønnstruktur og naturmangfold, samt veg-, gang- og sykkeladkomst.

Plan- og bygningsetaten støtter ikke forslaget, men har valgt å legge det ut til offentlig ettersyn «fordi det er viktig å få en rask planavklaring».

– Planmaterialet har flere mangler, og det anbefales en betraktelig reduksjon av planforslaget for å ivareta hensynene til stedets karakter, grønnstruktur og naturmangfold, fremgår det i et fagnotat fra etaten.

Hvis ikke anbefalingene blir imøtekommet til andregangs behandling, «må det påregnes at planforslaget vil bli fremmet med negativ innstilling til sluttbehandlingen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag 3. juni 2020

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Lars Clementsen Pedersen går til BOB

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Kjøpte ny eiendom og styrker seg i Vestland

Nyheter / mandag 1. juni 2020

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no