Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RASK AVKLARING: Plan- og bygningsetaten har lagt forslaget ut til offentlig ettersyn for å få en rask planavklaring. Ill: Opus Bergen

Har planer om 90 nye boliger på Sandsli

Block Watne vil oppføre både rekkehus, tomannsboliger og leiligheter, men Plan- og bygningsetaten mener volumet er for stort.

Tore Årdal

mandag 4. mai 2020 18:23 (Oppdatert 23. august 2020 20:59 )

Med dagens regulering er det mulig å bygge ca. 20 boliger innenfor det 57,5 dekar store planområdet med adresse Feråsen på Sandsli. Nå ønsker Block Watne en omregulering, som gjør det mulig med en utbygging av rundt 90 nye boenheter. Dette skal være en kombinasjon av rekkehus, tomannsboliger og leiligheter.

– Planen er i tråd med KPA 2018 og Bergen kommunes fortettingsstrategi for fortetting langs bybanen, påpeker plankonsulent Opus Bergen i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er i hovedsak ubebygget, med unntak av to eneboliger nordøst i planområdet. Den ene av disse forutsettes revet, mens den andre skal bevares. Hovedtilkomst til boligene vil være fra Steinsvikvegen og inn Feråsvegen med parkering i fellesanlegg under bakken.

Viktige temaer i planprosessen har vært utbyggingsomfang med tilhørende terrenginngrep i forhold til bevaring av eksisterende grønnstruktur og naturmangfold, samt veg-, gang- og sykkeladkomst.

Plan- og bygningsetaten støtter ikke forslaget, men har valgt å legge det ut til offentlig ettersyn «fordi det er viktig å få en rask planavklaring».

– Planmaterialet har flere mangler, og det anbefales en betraktelig reduksjon av planforslaget for å ivareta hensynene til stedets karakter, grønnstruktur og naturmangfold, fremgår det i et fagnotat fra etaten.

Hvis ikke anbefalingene blir imøtekommet til andregangs behandling, «må det påregnes at planforslaget vil bli fremmet med negativ innstilling til sluttbehandlingen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Et fullstendig uegnet leieobjekt med en illojal utleier»

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Selger handelseiendom

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Nyheter / tirsdag 15. september 2020

– Århundrets mulighet for Bergen

Nyheter / mandag 14. september 2020

Forbildeprosjekt på Nordnes

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Kluge styrker transaksjonsteamet i Bergen

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no