Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

4.975 KVM: Samlet bruksareal er oppgitt til 4.975 kvadratmeter. Illustrasjon: SE arkitektur

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Coop Hordaland mener dagligvarebutikken vil ha en strategisk beliggenhet mellom ulike boligområder, og derved bli et sosialt møtepunkt.

Tore Årdal

tirsdag 16. august 2022 12:35 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:42 )

På vegne av Coop Hordaland har SE arkitektur utarbeidet et planforslag for et område som er en del av reguleringsplanen for Strømme gård i Fyllingsdalen. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en kombinasjon av dagligvare og bolig.

Strømme gård inkluderer et areal på totalt ca. 270 mål og.350 nye boenheter. Boligområdet har variert bebyggelse bestående av frittliggende småhusbebyggelse, lavblokker og konsentrert bebyggelse.

– Dette skaper økt behov for husholdningsrettede tjenester som dagligvare. Området ligger også i nærheten av etablerte boligområder som Vassteigen, Sælenveien, Straumesvingen og Knappenveien, skriver SE arkitektur i planforslaget.

Ifølge arkitektselskapet vil den foreslåtte dagligvareforretningen få en strategisk beliggenhet mellom ulike boligområder, og være et viktig målpunkt i nærområdet

– Nærhet til hovedveinettet for sykkel og god tilgjengelighet for gående gir muligheter for en bærekraftig transportform for butikkens kunder, som kan bidra til å styrke gåbyen lokalt. En butikk vil også kunne være et sosialt møtepunkt og bidra til et godt bomiljø. Varelevering og renovasjon er plassert i skjermet anlegg for å tilrettelegge for god trafikksikkerhet.

I planforslaget skisseres det 15 nye boenheter – fordelt på fire bygningsvolum over første etasje. Samlet bruksareal er oppgitt til 4.975 kvadratmeter.

– De nye boligene vil få gode bokvaliteter og oppfylle kravene til sol, lys, skjerming for vind, støy og uteareal. Parkering er adskilt fra gårdsrommet som gir helt bilfrie felles uteoppholdsarealer med trygg ferdsel for ulike av brukere. Det legges til rette for at eksisterende gangforbindelser tilknyttet planområdet opprettholdes, og nye ferdselssoner etableres både langs Straumsåsen og som snarvei ved vassdraget i nord, fremgår det av planforslaget.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no