Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆR BYBANEN: Planområdet ligger sentralt til med gangavstand til daglige funksjoner som butikk, skoler, barnehager, arbeidsplasser, fritidsaktiviter, bybane og buss. Fagkyndig: Rambøll

Her kan det komme 110 nye boliger

Tre aktører står bak selskapet V.I.T Bolig AS, som vil oppføre 6 boligblokker og 2 rekkehus på Storetveit.

Tore Årdal

søndag 20. september 2020 17:26 (Oppdatert 23. oktober 2020 18:15 )

Nordr Eiendom AS (tidligere Veidekke Eiendom AS) er, sammen med Thunes Holding AS og Instanes Eiendom AS, eier av V.I.T. Bolig AS, som eier parsellene der det i dag står et kontorbygg fra 1970-tallet. I tillegg har V.I.T. Bolig kjøpt to eneboligtomter og en forretningseiendom nord for kontorbygget. Selskapet ønsker å gjennomføre en reguleringsendring til boligformål på dette området.

V.I.T. Bolig inviterte i 2017 til parallelloppdrag/arkitektkonkurranse for utvikling av boligprosjektet. Rambøll vant konkurransen basert på et konsept med tre lange leilighetsbygg mot Storetveitvegen og tre punkthus i bakkant.

Prosjektet er blitt betydelig bearbeidet i løpet av planprosessen, etter innspill fra naboer og kommunale og statlige etater. Planforslaget er nå ute på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Det ca. 17,3 dekar store planområdet ligger på Storetveit, øst for Storetveitmarken.

– Planområdet ligger sentralt til med gangavstand til daglige funksjoner som butikk, skoler, barnehager, arbeidsplasser, fritidsaktiviter, bybane og buss. Prosjektet bygger opp under Gåbyen Bergen. Området er i KPA 2018 avsatt til byfortettingsområde BY. Prosjektet bidrar med fortetting på et allerede bebygd område, dvs. uten å berøre rekreasjons- eller grøntområder, heter det i planforslaget.

Sentrale tema i planarbeidet har vært kulturminner, trafikkstøy og forhold til Storetveitvegen, utforming av bebyggelse og uteareal og tilpasning til nabobebyggelse.

Planforslaget forutsetter at den eksisterende bebyggelsen rives.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Garages huseier vant frem i retten

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

De unge møttes på nett

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

– Korona har liten innvirkning på behovet for kontoreiendom i Bergen

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge over 50.000 kvm på Mindemyren

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Leiemarkedet i Bergen er lite påvirket av COVID-19 

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge 53 boliger i Fyllingsdalen

Nyheter / onsdag 21. oktober 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no