Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRANSFORMASJON: Planforslaget legger til rette for en komplett transformasjon av planområdet. Ill: Arkitektgruppen Cubus

Her kan det komme 120 boliger

Plan- og bygningsetaten er positiv til Axer-prosjekt i Åsane bydel.

Tore Årdal

tirsdag 6. august 2019 21:35 (Oppdatert 14. oktober 2019 22:11 )

På vegne av Axer Eiendom AS fremmer Arkitektgruppen Cubus planforslag for et område ved Myrdalshovden nordøst for Horisont kjøpesenter i Åsane bydel. Hovedformålet er å legge til rette for 4 nye boligblokker over 3-6 etasjer med ca. 110-120 boenheter.

Tilkomst skal løses fra Myrdalsvegen inn i felles parkeringskjeller i sør. Felles uteoppholdsareal foreslås løst mellom boligblokkene og i midten av planområdet.

I et fagnotat skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at viktige temaer i planprosessen har vært byggehøyder, bygningsvolum, arkitektonisk utforming, byromstruktur og uteoppholdsareal.

– Vi har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi slutter oss til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget, heter det i fagnotatet.

I planforslaget skriver Arkitektgruppen Cubus at boligprosjektet, med sin plassering i randsonen av Åsane sentrum, vil bidra til å styrke en mangfoldig arealbruk i bydelssenteret og bygge opp under Åsane som en «by i byen».

Boligene vil ligge i gangavstand til de fleste funksjoner man trenger i hverdagen: Barnehage, (fremtidig) barneskole, Myrdal idrettspark, kulturhuset som er under utvikling og et variert tilbud av tjenesteyting og handel. Området ligger også tett på eksisterende og fremtidig kollektivtilbud, noe som medfører at boligene vil bygge opp under en rekke målsetninger og utviklingen av gåbyen Bergen.

– Planforslaget legger til rette for en komplett transformasjon av planområdet, og for de naboene som ligger nærmest, vil konsekvensene av utbyggingen oppleves som svært omfattende. Området er avsatt til byfortettingssone, og med sin sentrale plassering, ser vi det som naturlig at tomtens potensial utnyttes og at det etableres en kompakt struktur. Et første byggetrinn skal være toneangivende for senere byfortetting, skriver Arkitektgruppen Cubus

Arkitektselskapet ser utviklingen av prosjektet «som et første trinn i en naturlig videre utvikling av den urbane strukturen i område».

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her vil Midgard Gruppen bygge på

Nyheter / fredag 13. desember 2019

9 milliarder i år

Nyheter / tirsdag 10. desember 2019

Flytter fra Media City Bergen

Nyheter / mandag 9. desember 2019

Knallsterkt transaksjonsmarked i Bergen

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Nominert til internasjonal prestisjepris

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Åpner to nye hoteller i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 6. desember 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no