Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRANSFORMASJON: Planforslaget legger til rette for en komplett transformasjon av planområdet. Ill: Arkitektgruppen Cubus

Her kan det komme 120 boliger

Plan- og bygningsetaten er positiv til Axer-prosjekt i Åsane bydel.

Tore Årdal

tirsdag 6. august 2019 21:35 (Oppdatert 20. august 2019 22:21 )

På vegne av Axer Eiendom AS fremmer Arkitektgruppen Cubus planforslag for et område ved Myrdalshovden nordøst for Horisont kjøpesenter i Åsane bydel. Hovedformålet er å legge til rette for 4 nye boligblokker over 3-6 etasjer med ca. 110-120 boenheter.

Tilkomst skal løses fra Myrdalsvegen inn i felles parkeringskjeller i sør. Felles uteoppholdsareal foreslås løst mellom boligblokkene og i midten av planområdet.

I et fagnotat skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at viktige temaer i planprosessen har vært byggehøyder, bygningsvolum, arkitektonisk utforming, byromstruktur og uteoppholdsareal.

– Vi har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi slutter oss til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget, heter det i fagnotatet.

I planforslaget skriver Arkitektgruppen Cubus at boligprosjektet, med sin plassering i randsonen av Åsane sentrum, vil bidra til å styrke en mangfoldig arealbruk i bydelssenteret og bygge opp under Åsane som en «by i byen».

Boligene vil ligge i gangavstand til de fleste funksjoner man trenger i hverdagen: Barnehage, (fremtidig) barneskole, Myrdal idrettspark, kulturhuset som er under utvikling og et variert tilbud av tjenesteyting og handel. Området ligger også tett på eksisterende og fremtidig kollektivtilbud, noe som medfører at boligene vil bygge opp under en rekke målsetninger og utviklingen av gåbyen Bergen.

– Planforslaget legger til rette for en komplett transformasjon av planområdet, og for de naboene som ligger nærmest, vil konsekvensene av utbyggingen oppleves som svært omfattende. Området er avsatt til byfortettingssone, og med sin sentrale plassering, ser vi det som naturlig at tomtens potensial utnyttes og at det etableres en kompakt struktur. Et første byggetrinn skal være toneangivende for senere byfortetting, skriver Arkitektgruppen Cubus

Arkitektselskapet ser utviklingen av prosjektet «som et første trinn i en naturlig videre utvikling av den urbane strukturen i område».

 

(Visited 1 times, 3 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no