Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HØY TETTHET: Tiltakshaver anser området for å være svært godt egnet for boligbebyggelse med høy tetthet. Foto: Google Street View

Her kan det komme 19 leiligheter

Bergen Bygg Oppdrag AS ser muligheter i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tore Årdal

søndag 18. august 2019 23:07 (Oppdatert 27. oktober 2019 23:35 )

Fortunen Arkitektur har utarbeidet en mulighetsstudie for Midtunvegen 6 på Nesttun. I en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at studien utføres i forbindelse med rulleringen av KPA (kommuneplanens arealdel) 18-30.

På tomten, hvor det i dag er en enebolig, skisseres det flermannsboliger med opptil 100 prosent utnyttelse. Totalt foreslås det et bruksareal på 2 400 kvadratmeter inklusive parkering. Dette tilsvarer 19 leiligheter.

– Utnyttelsesgraden er vurdert ut ifra krav til byromstruktur, byggehøyde og uteareal. Vurderingene har lagt vekt på mangfoldig bygningsmiljø og variasjon i boligtilbud med tanke på type og størrelse av boliger, adkomster og tilgjengelighet til uteoppholdsarealer, skriver Fortunen Arkitektur, som er engasjert av Bergen Bygg Oppdrag AS.

Arkitektselskapet påpeker at det øst for dagens sentrumsbebyggelse er en bratt fjellskråning opp mot Midtunvegen. Dette området er sentrumsnært og vestvendt med gode solforhold, samtidig som det er skjermet fra trafikk og har mulighet for tilgang til gode lekearealer.

– Utbygging her vil ikke være til vesentlig sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse, siden høydeforholdene gjør at det kan bygges tett uten at eksisterende bebyggelse bak mister utsikt eller sol. Også adkomst kan løses uten å belaste eksisterende bebyggelse. Med bakgrunn i disse forholdene anses området for å være svært godt egnet for boligbebyggelse med høy tetthet, heter det i henvendelsen til PBE.

Tomten har et areal på 2,4 dekar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no