Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

UTSIKT: Alle boligene vil få både utsikt og gode solforhold. Fotomontasje: b+b arkitekter

Her kan det komme 23 rekkehus

Det er mer enn 6 år siden planinitiativet til dette prosjektet ble tatt. Nå nærmer det det seg realisering.

Tore Årdal

tirsdag 28. mai 2019 1:01 (Oppdatert 8. september 2019 14:58 )

På vegne av Vestbo foreslår Ard Arealplan detaljregulering for et område på 32 dekar som ligger i en skogkledd vestvendt skråning i Storbotn, i bunnen av fjellet Morvikvarden. Størsteparten av planområdet omfattes av en eldre reguleringsplan som åpner for inntil 4 terrasseblokker.

Forslagsstiller har ikke ønsket å bygge blokk/terrassehus, men vil videreføre utbyggingen i tråd med bebyggelsen i nærområdet, som først og fremst er rekkehus. Det foreliggende planforslaget har dermed en lavere utnyttelse enn i gjeldende plan.

Forslaget legger også til rette for å endre på plasseringen av bygningsmassen, sammenliknet med plasseringen av bebyggelsen i gjeldende reguleringsplan. Hovedformålet er å etablere 23 rekkehus fordelt på 4 delfelt.

– Planområdet ligger vestvendt og i stigende terreng, slik at alle boligene vil få både utsikt og gode solforhold, heter det i planforslaget.

Det er planlagt én tilkomstveg til planområdet. Alle rekkehusene er planlagt med én parkeringsplass (carport) hver, samt én biloppstillingsplass foran carport til gjester, plassert i underetasje/midtetasje. Felles uteoppholdsareal er først og fremst planlagt som et stort sentralt og åpent område, hvor det kan etableres parsellhager, akebakke, lekeområde, gangveiforbindelse, m.m.

Planområdet skal sikres for steinsprang.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune i januar 2013, og det ble varslet oppstart av planarbeid i oktober samme år. Planområdet ble senere utvidet på grunn av konklusjonene i utarbeidet skredfarevurdering. Det ble i august 2017 utarbeidet et tilleggsnotat til skredfarevurderingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no