Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

UTSIKT: Alle boligene vil få både utsikt og gode solforhold. Fotomontasje: b+b arkitekter

Her kan det komme 23 rekkehus

Det er mer enn 6 år siden planinitiativet til dette prosjektet ble tatt. Nå nærmer det det seg realisering.

Tore Årdal

tirsdag 28. mai 2019 1:01 (Oppdatert 21. juni 2019 11:58)

På vegne av Vestbo foreslår Ard Arealplan detaljregulering for et område på 32 dekar som ligger i en skogkledd vestvendt skråning i Storbotn, i bunnen av fjellet Morvikvarden. Størsteparten av planområdet omfattes av en eldre reguleringsplan som åpner for inntil 4 terrasseblokker.

Forslagsstiller har ikke ønsket å bygge blokk/terrassehus, men vil videreføre utbyggingen i tråd med bebyggelsen i nærområdet, som først og fremst er rekkehus. Det foreliggende planforslaget har dermed en lavere utnyttelse enn i gjeldende plan.

Forslaget legger også til rette for å endre på plasseringen av bygningsmassen, sammenliknet med plasseringen av bebyggelsen i gjeldende reguleringsplan. Hovedformålet er å etablere 23 rekkehus fordelt på 4 delfelt.

– Planområdet ligger vestvendt og i stigende terreng, slik at alle boligene vil få både utsikt og gode solforhold, heter det i planforslaget.

Det er planlagt én tilkomstveg til planområdet. Alle rekkehusene er planlagt med én parkeringsplass (carport) hver, samt én biloppstillingsplass foran carport til gjester, plassert i underetasje/midtetasje. Felles uteoppholdsareal er først og fremst planlagt som et stort sentralt og åpent område, hvor det kan etableres parsellhager, akebakke, lekeområde, gangveiforbindelse, m.m.

Planområdet skal sikres for steinsprang.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune i januar 2013, og det ble varslet oppstart av planarbeid i oktober samme år. Planområdet ble senere utvidet på grunn av konklusjonene i utarbeidet skredfarevurdering. Det ble i august 2017 utarbeidet et tilleggsnotat til skredfarevurderingen.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no