Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VARIERT STØRRELSE: Boligene planlegges med 2 til 3 etasjer og variert størrelse.

Her kommer 16 boliger

Webu AS skal oppføre både rekkehus og tomannsboliger på den 14,4 dekar store tomten.

Tore Årdal

torsdag 27. juni 2019 23:13 (Oppdatert 7. oktober 2019 22:31 )

På vegne av Webu AS, hvor Oslo-selskapet Wahl Eiendom er hovedaksjonær, har Multiconsult fremmet planforslag for et område på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Nylig ble reguleringsplanen banket gjennom i Bergen bystyre, som fulgte innstillingen fra komite for miljø og byutvikling.

Planområdet utgjør ca. 14,4 dekar, og omfatter et gammelt gårdstun med våningshus og løe, samt en enebolig. Den eksisterende bebyggelsen forutsettes revet.

I kommuneplanens arealdel 2010 er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Området er regulert til 6 eneboliger i gjeldende reguleringsplaner (vedtatt i 1984 og 1986).

Planforslaget foreslår å åpne for 16 boenheter i form av rekkehus og tomannsboliger fordelt på 3 felt. Boligene planlegges med 2 til 3 etasjer, og variert størrelse (140-185 kvadratmeter).

– De tre feltene har flere fellestrekk ved tradisjonelle tun ved at det etableres mindre plasser og møtepunkt i en større bebyggelsesstruktur. Dette skaper intime rom og mellomrom, som blir passasjer og gløtt i ulike retninger. Uterommene utgjør både rom for felleskap og møter, samt private rom hvor man kan trekke seg tilbake, heter det i planforslaget.

Rekkehusene er tenkt oppført i tradisjonelle materialer som stein og tre. Bebyggelse rundt tun, ivaretakelse av deler av eksisterende vegløp, stilvalg og gjenbruk av materialer er grep, som i tillegg til å skape et godt bomiljø, skal videreføre stedets historie i boligprosjektet.

Parkering løses i felles parkeringskjeller. Parkeringsdekning er oppgitt til å være 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet, totalt 20 plasser.

Ny adkomst for kjørende er vist fra kommunal vei Gullstølsstien. Eksisterende adkomst fra Øvre Kråkenes er vist som snarvei for gående og syklende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Skal kjempe for eiendomsbransjen

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Her skal det bygges 75 boliger

Nyheter / søndag 24. mai 2020

Vil bygge ut halve tomten og selge eller leie ut resten

Nyheter / onsdag 20. mai 2020

Verdens første nullutslippshavn kan gi stor byutvikling

Nyheter / tirsdag 19. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no