Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VARIERT STØRRELSE: Boligene planlegges med 2 til 3 etasjer og variert størrelse.

Her kommer 16 boliger

Webu AS skal oppføre både rekkehus og tomannsboliger på den 14,4 dekar store tomten.

Tore Årdal

torsdag 27. juni 2019 23:13 (Oppdatert 17. september 2019 0:53 )

På vegne av Webu AS, hvor Oslo-selskapet Wahl Eiendom er hovedaksjonær, har Multiconsult fremmet planforslag for et område på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Nylig ble reguleringsplanen banket gjennom i Bergen bystyre, som fulgte innstillingen fra komite for miljø og byutvikling.

Planområdet utgjør ca. 14,4 dekar, og omfatter et gammelt gårdstun med våningshus og løe, samt en enebolig. Den eksisterende bebyggelsen forutsettes revet.

I kommuneplanens arealdel 2010 er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Området er regulert til 6 eneboliger i gjeldende reguleringsplaner (vedtatt i 1984 og 1986).

Planforslaget foreslår å åpne for 16 boenheter i form av rekkehus og tomannsboliger fordelt på 3 felt. Boligene planlegges med 2 til 3 etasjer, og variert størrelse (140-185 kvadratmeter).

– De tre feltene har flere fellestrekk ved tradisjonelle tun ved at det etableres mindre plasser og møtepunkt i en større bebyggelsesstruktur. Dette skaper intime rom og mellomrom, som blir passasjer og gløtt i ulike retninger. Uterommene utgjør både rom for felleskap og møter, samt private rom hvor man kan trekke seg tilbake, heter det i planforslaget.

Rekkehusene er tenkt oppført i tradisjonelle materialer som stein og tre. Bebyggelse rundt tun, ivaretakelse av deler av eksisterende vegløp, stilvalg og gjenbruk av materialer er grep, som i tillegg til å skape et godt bomiljø, skal videreføre stedets historie i boligprosjektet.

Parkering løses i felles parkeringskjeller. Parkeringsdekning er oppgitt til å være 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet, totalt 20 plasser.

Ny adkomst for kjørende er vist fra kommunal vei Gullstølsstien. Eksisterende adkomst fra Øvre Kråkenes er vist som snarvei for gående og syklende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no