Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Rekkehusene forholder seg til samme antall etasjer som de fleste eksisterende boligene i nærområdet. (Illustrasjon: Link arkitektur)

Her kommer 33 rekkehus

Wahl Eiendom Boligutvikling AS, som har en rekke prosjekter på gang i bergensområdet, skal bygge 33 rekkehus på Bønes.

Tore Årdal

tirsdag 15. januar 2019 8:26 (Oppdatert 12. april 2019 16:15 )

Arbeidet med reguleringsplanen for det ca. 30,5 dekar store planområdet på Bønes, i nordenden av Nordåsvatnet, startet helt tilbake i 2012. Grunneier er Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS.

Bakgrunnen for planinitiativet var at det i økende grad ble problematisk å finne interessenter til leie/eie av kontor i områder som er dominert av boligbebyggelse, og der det ikke er et miljø av kontorvirksomhet/arbeidsplasser.

– Det er i tillegg for lav takt i boligbyggingen i Bergen, og mangel på planlagte/tilrettelagte områder for boligbygging. Langeskogen ligger i direkte tilknytting til etablerte boligområder på Bønes, med både teknisk og samfunnsmessig infrastruktur som er innrettet på betjening av boligformål, heter det i planbeskrivelsen.

Planen, som omfatter 33 rekkehus, er banket gjennom i Bystyret.

Planområdet er i dag ubebygd. Nærområdet er i hovedsak et etablert boligområde, samt et kontorområde og mindre næringsbygg.

– Det har vært lagt stor vekt på at bebyggelsen forholder seg til eksisterende landskapsbevegelser, slik at den integreres i eksisterende situasjon på tomten. Det er viktig at det er kontinuitet i landskapsdraget både i nærområdet og sett fra avstand, fremgår det av forslaget.

I planområdet er det ca. 30 meter høydeforskjell. De høyeste toppene er mot nord, mens det mot sør er landskapsdrag som faller ned mot Øvre Kråkenes og skaper forsenkninger og søkk i landskapet. For at det skal være mulig å etablere den interne ringveien og bygge rekkehusbebyggelse sørøst på tomten, må det tilføres terrengmasser.

Bygningsvolumene består hovedsakelig av tre ulike typologier i tre etasjer. Når de ulike enhetene i rekkehusfeltene ligger i ulik høyde, vil boligene fremstå «som bygningsvolum som ligger i rekke fremfor monotone bygningsfelt».

De nye rekkehusene forholder seg til samme antall etasjer som de fleste eksisterende boligene i nærområdet. Det er en blanding av flate tak og saltak i alle feltene.

– Formspråket kan minne om de gamle bergenske trehusene som ligger etter hverandre langs bratte smau. I overgangen mellom smau og bolighus oppstår nivåforskjeller som blir private uteplasser, en forlengelse av det private rom ut i fellesrommet. På samme måte søker det nye boligprosjektet å tilpasse seg terrengforskjellene, for å skape et variert og stedstilpasset bomiljø, påpekes det i forslaget.

Wahl Eiendom Boligutvikling AS, også kjent som WEBU, er en boligutvikler med fokus på Hordaland. Selskapet står blant annet bak planene om å bygge townhouse på Paradis.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no