Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

REKREASJON: I planforslaget legges det opp til et rekreasjonsområde på ca. 70 dekar på utfylt område.

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

I tillegg til nytt offentlig parkområde med tilhørende badeanlegg tilrettelegges det her for ny brannstasjon og økt antall innfartsparkeringsplasser.

Tore Årdal

onsdag 19. juni 2019 21:51 (Oppdatert 27. september 2019 11:18 )

Planforslaget omfatter en del av Sotrasambandet på strekningen Kipledalen i vest til Kjøkkelevikveien i øst. Planen tilrettelegger for å flytte dagens kollektivterminal østover til Olsvikskjenet. Videre skal overskuddsmasser fra veganlegget fylles/deponeres i nordenden av Storavatnet.

– Det skal etableres et nytt offentlig parkområde med tilhørende badeanlegg på det utfylte arealet. Parkområdet skal tilrettelegges og møbleres for et allsidig aktivitetsområde, tilpasset alle aldersgrupper. Tidligere regulert sykkelveg får ny trasé på sørsiden av riksvegen, langs Storavatnet, skriver Plan- og bygningsetaten i kunngjøringen av omreguleringsplanen.

Det tilrettelegges også for ny brannstasjon og økt antall innfartsparkeringsplasser ved hovedvegkrysset.

Av planforslaget, som er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest, fremgår det at Bergen brannvesen har bedt om at det reguleres tomt for ny brannstasjon like nord for innfartsparkeringen. Tomten er en strategisk god plassering for brannvesenet siden den ligger tett på hovedvegsystemet.

Areal avsatt til tomt for brannstasjon er på ca. 7,1 dekar.

I planforslaget legges det også opp til et rekreasjonsområde på ca. 70 dekar på utfylt område i Storavatnet sør for ny Rv 555. Området skal inneholde en rekke aktiviteter og rekreasjonsmuligheter.

– En grønn støyvoll avgrenser området og skjermer mot de store veganleggene i nord. Hovedsykkelvegen er lagt sør for denne for å få en mest mulig effektiv transportstrekning fra Harafjelltunnelen og videre østover. Hovedsykkelvegen fungerer også som et tydelig skille mellom parkområdet og støyvollen og veganlegget bakenfor, heter det i planforslaget.

Aktivitetsområdet får et samlet areal på ca. 5,4 dekar. I medvirkningsprosessen kom det frem mange ulike ønsker om aktiviteter. En fellesnevner er at det skal være «småskala» aktiviteter for lokalmiljøet, ikke større idrettsbaner/idrettsanlegg for hele byen.

– Området er plassert sentralt i friområdet, slik at det ligger til rette for at ulike aldersgrupper kan være i aktivitet i nærheten av hverandre samtidig. I aktivitetsområdet legges det til rette for styrkepark (Tuftepark), sandvolleyball, klatretårn, ulike lekeapparater, skatebane, streetbasket og parkouranlegg, fremgår det av forslaget.

I tillegg kommer et servicebygg og to grillhytter.

Innfartsparkeringen på Storavatnet har i dag 150 plasser. I planforslaget skisseres det opptil 298 parkeringsplasser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her vil Midgard Gruppen bygge på

Nyheter / fredag 13. desember 2019

9 milliarder i år

Nyheter / tirsdag 10. desember 2019

Flytter fra Media City Bergen

Nyheter / mandag 9. desember 2019

Knallsterkt transaksjonsmarked i Bergen

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Nominert til internasjonal prestisjepris

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Åpner to nye hoteller i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 6. desember 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no