Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Det blir publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. (Illustrasjon: Bo Arkitekter)

Her kommer det 55 leiligheter

Fantoftveien 16 AS har fått gjennomslag for å øke utnyttelsen av eiendommen, som er beliggende ved bybanestopp.

Tore Årdal

mandag 17. desember 2018 10:06 (Oppdatert 12. april 2019 16:16)

– Hensikten er å fortette området ved å legge til rette for boligbygging og økning i utnyttingsgraden ved et så sentralt kollektivknutepunkt som Fantoft bybanestopp er. Kombinert formål for bolig, kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting som planarbeidet legger til rette for, gir mer fleksibilitet enn eksisterende kombinert formål for forretning/kontor/bevertning, skrev plankonsulent Sweco Norge i planforslaget for Fantoftvegen 16.

Forslaget er banket gjennom i Bystyret, og dermed kan tiltakshaver gå i gang med byggingen av inntil 55 boenheter, med variasjon i størrelse og målgruppe. Minst 30 prosent av leilighetene sikres fordelt på store leiligheter over 80 kvadratmeter.

Utbyggingen legger også til rette for ny publikumsrettet virksomhet på bakkeplan, samtidig som det åpnes for bevertning, annen småskala næring, eventuelt kontor, på de laveste nivåene.

I planområdet, som er på ca. 4 dekar, er det i dag et bygg på to etasjer. Bygget huser lokaler for handel i første etasje og kontorlokaler i andre.

Planområdet ligger på to ulike vertikalnivå. Terreng mot vest, mot nord og mot øst grenser til kommunalt vegareal og perrongene for bybanestoppet på Fantoft. Nytt felles uteoppholdsareal vil ligge på dekke over første etasje av det nye bygget, og vil være i flukt med terrenget mot sør og således også her utgjøre et funksjonelt bakkenivå, selv om dette ligger høyere enn bakkenivået mot nord og vest.

Ny bygningsmasse på tomten vil ha ulik utstrekning i de ulike etasjene. Fra fjerde etasje er det planlagt en tilbaketrukket fasade som ender opp i ytterligere tilbaketrukket takterrasse på øverste nivå. På takene vil det opparbeides store felles takterrasser med gode lysforhold og øvrige kvaliteter. Den ene halvparten av uteoppholdsarealene er planlagt løst med takterrasser, og den andre halvparten på bakkenivå i flukt med terrenget mot sør.

Med perspektiv fra nord og vest åpner planen for et nytt bygg på inntil 8 etasjer over bakken. Med perspektiv fra øst åpner planen for bygg på inntil 4 etasjer. I tillegg kommer underetasje for parkering.

– Fra bybanestoppet mot øst vil en ikke merke særlig til de øvrige etasjer over fjerde etasje, grunnet den planlagte takterrassen og tilbaketrukket fasade for femte-åttende etasje. I tillegg er det sikret en inntrukket fasade på gateplanet ved nordøstre hjørne mot bybanestoppet. Bygget skal trappes ned mot sørvest, og maks 35 prosent av byggets grunnflate kan føres opp over seks etasjer, fremgår det av planforslaget.

Ifølge Purehelp.no eies Fantoftveien 16 AS av Helmers AS.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no