Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

IKKE NOK: Gjeldende plan, som legger til rette for 450 boliger, er vurdert av forslagsstiller å ikke være et tjenlig grunnlag for utvikling av området.

Her kommer hundrevis av nye boliger

Veidekke Eiendom og Block Watne ønsker å øke utnyttelsen av det ca. 517 dekar store planområdet.

Tore Årdal

mandag 16. september 2019 1:03 (Oppdatert 20. oktober 2019 22:14 )

På vegne av Ulset Utvikling AS, som eies 50/50 av Veidekke Eiendom AS og Block Watne AS, fremmer Opus AS endring av gjeldende områderegulering av Ulset Vest i Åsane bydel. Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Ulset Vest er en områderegulering som over tid skal legges til grunn for utvikling av boligområder med gradert utnyttelse, med høyest utnyttelse i sør og lavest i nord. Gjeldende plan, som legger til rette for 450 boliger, er vurdert av forslagsstiller å ikke være et tjenlig grunnlag for utvikling av området. Formålet med planarbeidet er å endre vegtrasé og øke utnyttelsesgraden innenfor planområdet.

– Forslagsstiller foreslår en variert boligtypologi med både blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Blokkbebyggelsen foreslås i hovedsak plassert sør i planområdet. Det legges til rette for koblinger mot Åsane senter for gående og syklende. Det skal videre etableres gode gang- og sykkelveger mot byfjellene. Forslagstiller ønsker å utvikle planområdet som et bærekraftig bomiljø basert på prinsipper om delekultur og fremtidsrettede energiløsninger, heter det i det sist presenterte planforslaget (datert 10.04.19).

I alternativ 1 foreslås planområdet utbygget med blokkbebyggelse og rekkehus. Nye boligformål konsentreres sør i planområdet. Alternativet gir rom for en utbygging av 500-600 boenheter. Utnyttelsesgraden skal økes mest innenfor de områdene som ligger tettest på sentrale deler av Åsane og kommende bybanestopp.

I alternativ 2 foreslås planområdet utbygget med en blanding av rekkehus/leiligheter og blokkbebyggelse. Dette alternativet gir rom for en utbygging av 900-1 100 boenheter. Også i dette alternativet skal utnyttelsesgraden økes mest innenfor de områdene som ligger tettest på sentrale deler av Åsane og kommende bybanestopp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vanskelig å få topp lokaler i Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 17. oktober 2019

BOB utvider samarbeidet med Spacemaker

Nyheter / torsdag 17. oktober 2019

Blir sjef i Cartas

Nyheter / onsdag 16. oktober 2019

Vil bruke gjenbrukte elbil-batterier i boligprosjekt

Nyheter / onsdag 16. oktober 2019

Utvider forvaltningen ved AMFI Nesttun

Nyheter / mandag 14. oktober 2019

Selger utviklingseiendom i Damsgårdssundet

Nyheter / søndag 13. oktober 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no