Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ALLEREDE LEIETAKER: Bergen kommune er allerede leietaker i andre deler av bygget. Foto: Google Street View

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Bergen kommune skal samlokalisere flere av sine døgnkontinuerlige vakttjenester i en felles samvirkevakt.

Tore Årdal

torsdag 21. januar 2021 10:18 (Oppdatert 7. mars 2021 20:59 )

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap, og har vedtatt å opprette Samfunnssikkerhetens hus som en etat i Byrådsleders avdeling. Som en del av Samfunnssikkerhetens hus, har byrådet vedtatt at Bergen kommune skal samlokalisere flere av sine døgnkontinuerlige vakttjenester i en felles samvirkevakt.

Samvirkevakten vil utgjøre kjernevirksomheten i Samfunnssikkerhetens hus med 24/7-overvåking av samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske tjenester. Fra oppstarten vil det innebære samlokalisering av Vaktsentralen (Vann- og avløpsetaten), IKT vakt (Seksjon for digitalisering og innovasjon) og Responssenteret (Etat for hjemmebaserte tjenester) inkludert administrasjon, i tillegg til samvirkekoordinatorer.

– Samvirkevakten trenger et lokale tilpasset denne tjenesten både med hensyn til areal, infrastruktur, sikring og redundans. I tillegg må lokalene være dimensjonert for å ivareta behovene for etablering av etaten Samfunnssikkerhetens hus, fremgår det av saksfremstillingen til byrådssak om oppgradering av lokaler og anskaffelse av inventar til Samfunnssikkerhetens hus.

Våren 2020 ble Rosenkrantzgaten 3 (første og andre etasje) identifisert som et aktuelt lokale. Etablering i Rosenkrantzgaten 3 innebærer et eksternt leieforhold, og kommunen er allerede leietaker i andre deler av bygget.

Basert på ovennevnte behov er det i Handlings- og økonomiplanen 2020-2023/ budsjett 2020 innarbeidet 19 millioner kroner i investeringsmidler til Samfunnssikkerhetens hus, i hovedsak til oppgradering av lokaliteter, etablering av nødvendige informasjons- og kommunikasjonsløsninger, sikringstiltak for robust og redundant strøm- og IKT leveranse, samt fysisk sikring av lokalene.

Årlig husleie inklusive fellesutgifter er estimert til 6,5 millioner kroner. Endelig fordeling og finansiering av leiekostnader skal avklares i tertialrapport 1 – 2021.

– Det er et mål for byrådet at bysamfunnet Bergen og Bergensregionen skal være et trygt og godt sted å bo og besøke. Byrådsleder vurderer at gjennomføring av investeringene er nødvendige for å kunne etablere Samfunnssikkerhetens hus i Rosenkrantzgaten 3, og dermed få styrket arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap både lokalt og regionalt, fremgår det av saksfremstillingen.

Byrådsleder innstiller til byrådet å fatte vedtak om at Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, med oppgradering av lokaler og anskaffelser ved etablering, gjennomføres.

Rosenkrantzgaten 3 eies av BHG Eiendom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Nyheter / tirsdag 9. mars 2021

Vil utvide med næringsareal og 15 boliger

Nyheter / søndag 7. mars 2021

Vil ha 35 mill. for denne eiendommen på Kokstad

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Fra hotelltrainee til 145 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Næringstomt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 3. mars 2021

Har kuttet fra 38 til 23 boliger

Nyheter / tirsdag 2. mars 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no