Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HØYE KVALITETER: Ifølge planbeskrivelsen skal både bebyggelse og utomhusanlegg ha høye kvaliteter. Ill: Abo Plan & Arkitektur

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Bara Eiendom ønsker å oppføre bebyggelse og utomhusanlegg med høye kvaliteter, men Plan- og bygningsetaten vil kutte.

Tore Årdal

tirsdag 17. september 2019 0:52 (Oppdatert 26. november 2019 11:07 )

På vegne av Bara Eiendom AS har Abo Plan & Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Rieber-Mohns veg 41.

Det 3,4 dekar store planområdet ligger sør for Storetveitmarken. Planområdet ligger i et etablert boligområde, som hovedsakelig består av store eneboliger på relativt store tomter. Området inneholder flere særpregede bygg som er tegnet av anerkjente arkitekter, fra det som er referert til som Bergensskolen.

Kjøpte i 2015

Av henvendelsen til PBE fremgår det at Bara Eiendom kjøpte eiendommen i 2015. I forkant av kjøpet forhørte kjøper seg med daværende byråd Filip Rygg i forhold til rivning av bygningene på eiendommene. Han rådet kjøper til å ta kontakt med Fylkeskonservatoren som øverste kulturminnemyndighet.

– Kjøper tok da kontakt med Fylkeskonservator Ekerhovd, som forsikret kjøper om at de ikke ville motsette seg rivning av bygningene på eiendommen. Hadde ikke kjøper fått denne avklaringen hos Fylkeskonservator Ekerhovd, ville eiendommen aldri blitt kjøpt.

I tillit til uttalelsen fra Ekerhovd, startet kjøper opp planarbeider i 2015, skriver Abo Plan & Arkitektur.

Motsatte seg ikke riving

Fylkeskonservatoren fastholdt i høringsrunden at de ikke ville motsette seg rivning. De uttalte at husets kulturminneverdi kan tas vare på gjennom «gjenbruk og transformasjon av stående bygningsmasse, eller dokumentasjon av bygningen – dersom riving vert tillate».

I 2014 ble det avholdt oppstartsmøte for reguleringsplan for et prosjekt med 23 enheter (15 rekkehus og 8 leiligheter) på eiendommen. Saken ble trukket i april 2016 for å omarbeide prosjektet i henhold til kommunens tilbakemeldinger. Forslagsstiller var Wahl Eiendom AS. De gikk ikke videre med prosjektet etter tilbakemelding om at fagetaten ønsket eksisterende villa bevart.

Betydelig mindre prosjekt

Bara Eiendom avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune i juni 2016. Det ble da presentert et betydelig mindre prosjekt med 10 enheter. Som følge av at kommunen ikke anbefalte oppstart av planarbeid, ble det i august 2015 sendt inn en prinsippsak for vurdering av planspørsmålet til Bergen kommune. Forslagsstiller trakk saken i april 2016.

Saken ble ved innsending av planinitiativ i april 2018 startet på nytt og oppstartmøte bestilt. I juni samme år kom beslutning om at planinitiativet stanses av planforum (før oppstartsmøte).

På bakgrunn av denne beslutningen krevde Harris Advokatfirma – på vegne av Bara Eiendom – at saken ble fremlagt for Komite for miljø og byutvikling. Komiteene behandlet saken 06.12.2018, og gjorde vedtak om at det kan startes opp planarbeid for reguleringsplan for eiendommen.

To boligbygg

Intensjonen med planarbeidet er å etablere 2 boligbygg med 5 leiligheter pr. bygg. Bygningene ønskes oppført i 2 fulle etasjer samt en tilbaketrukket 3. etasje, med parkering i kjeller (under terreng) samt fellesarealer og tilhørende funksjoner som uteareal og gjesteparkering mm. Det skal legges til rette for leilighetsbygg der både bebyggelse og utomhusanlegg har høye kvaliteter.

Planinitiativet ble nylig behandlet i PBEs interne planforum, hvor ledelsen blant annet konkluderte med at «omfang og antall leiligheter av foreslått bebyggelse må reduseres».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no